Vind een noodhulpbureau
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

ANBI-informatie & verantwoording

ANBI

De Stichting Urgente Noden Nederland is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). In het kader van de daarvoor per 1 januari 2014 geldende regeling publiceren wij hieronder de benodigde informatie.

Postadres:
SUN Nederland
Postbus 435
1200 AK Hilversum

Bezoekadres:
SUN Nederland
Arendstraat 27
1223 RE Hilversum

Mailadres:
info@sunnederland.nl

SUNN Kamer van Koophandel: 41188770
SUNN RSIN/fiscaal nummer: 9325700
SUNN bankrekeningnummer: NL19 INGB 0004 8707 27

Doelstelling SUNN zoals verwoord in onze statuten:

Ten behoeve van de dienst- en hulpverlening het tot stand brengen, goed laten functioneren en ondersteunen van samenwerkingsorganisaties van overheid en samenleving rond de hulp bij urgente noden, zijnde materiële noden van personen of groepen van personen, met name in die gevallen waarin bestaande wettelijke regelingen daarin niet, niet voldoende of niet tijdig voorzien; en het zorg dragen voor het vermogen van de voormalige ‘Stichting Het Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden’ in de geest van de doelstellingen van deze stichting. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet als doelstelling.

Privacy

Lees hier ons beleid op het gebied van privacy-wetgeving (AVG).

Financiële verantwoording:

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Terugblik van Thijs Malmberg op de 5 jaar dat hij voorzitter was van SUNN, geschreven naar aanleiding van de jaarrekening 2018 en zijn afscheid.

Jaarrekening 2017

ANBI-formulier Belastingdienst

ANBI-formulier SUNN 2020