Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Adres, ANBI-informatie & verantwoording

De Stichting Urgente Noden Nederland is een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). In het kader van de daarvoor per 1 januari 2014 geldende regeling publiceren wij hieronder de benodigde informatie.

 

Bezoek-/postadres:
SUN Nederland
Seinstraat 22
1223 DA Hilversum

Mailadres:
info@sunnederland.nl

Kamer van Koophandel: 41188770
RSIN/fiscaal nummer: 9325700
Bankrekeningnummer: NL84 INGB 0000 2727 27 en NL19 INGB 0004 8707 27

Doelstelling SUN Nederland zoals verwoord in onze statuten:

Ten behoeve van de dienst- en hulpverlening het tot stand brengen, goed laten functioneren en ondersteunen van samenwerkingsorganisaties van overheid en samenleving rond de hulp bij urgente noden, zijnde materiële noden van personen of groepen van personen, met name in die gevallen waarin bestaande wettelijke regelingen daarin niet, niet voldoende of niet tijdig voorzien; en het zorg dragen voor het vermogen van de voormalige ‘Stichting Het Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden’ in de geest van de doelstellingen van deze stichting. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet als doelstelling.

Privacy

Lees hier ons beleid op het gebied van privacy-wetgeving (AVG).

Financiële verantwoording:

ANBI-verantwoording 2023

Jaarverslag en jaarrekening 2022

Jaarverslag en jaarrekening 2021

Jaarverslag en jaarrekening 2020

Jaarverslag en jaarrekening 2019

Jaarverslag en jaarrekening 2018

Terugblik van Thijs Malmberg op de 5 jaar dat hij voorzitter was van SUN Nederland, geschreven naar aanleiding van de jaarrekening 2018 en zijn afscheid.

Jaarverslag en jaarrekening 2017

ANBI-formulier Belastingdienst

ANBI-formulier 2022