Vind een noodhulpbureau
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Doelstellingen

SUN Nederland wil haar doelstellingen bereiken via de volgende kernactiviteiten:

  • het oprichten van nieuwe en het faciliteren van reeds bestaande SUN-noodhulpbureaus
  • het inbrengen van expertise op het terrein van armoede, schulden en urgente noden
  • het (politiek) agenderen van urgente noden
  • het organiseren van Breed Maatschappelijk Overleg
  • het inventariseren, bundelen en ontsluiten van trends en signalen
  • het organiseren van situationele samenwerking/projecten/ pilots/onderzoeken en experimenten met samenwerkingspartners

Wethouders, beleidsambtenaren, fondsbestuurders, de diaconie, dienst- en hulpverleners van instellingen: zij kennen het probleem van mensen in urgente financiële nood. Situaties waarbij snel hulp nodig is. Je zou die hulp met één simpel telefoontje op gang willen brengen. SUN Nederland heeft als doel daarbij te helpen.
SUN Nederland wil met lokale initiatiefnemers bereiken dat in hun gemeente(n) de hulp kan worden ingeroepen van een SUN-noodhulpbureau. En zeker zo belangrijk: een SUN-noodhulpbureau dat samenwerkt met alle reeds aanwezige initiatieven. SUN Nederland helpt bij het opzetten van SUN-noodhulpbureaus in eigen gemeente of werkgebied, makelt en schakelt wat lokaal voor handen is en voegt daar landelijk werkende kennis, ervaring en middelen aan toe. SUNN neemt daarbij ook de ervaring van andere noodhulpbureaus mee, zowel vanuit de grote steden als vanuit kleinere gemeenten. Ook werkt SUNN samen met deze noodhulpbureaus die verenigd zijn in het Landelijk Beraad.

SUNN is voor haar activiteiten afhankelijk van (project)subsidies, donaties en legaten.
Wilt u ons steunen? Dat kan!