Vind een noodhulpbureau
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Doelstellingen

SUNN heeft de komende periode tot doel:

  • de oprichting van nieuwe SUN-noodhulpbureaus in gemeenten waar er nog geen adequate noodhulp geboden wordt
  • het voeren van Breed Maatschappelijk Overleg over het thema noodhulp met representanten uit levensbeschouwelijke kring, de fondsenwereld, het sociaal werk en gemeenten
  • onderzoek naar en lanceren van vernieuwende initiatieven op het gebied van noden, armoede en schulden
  • het inventariseren, bundelen en ontsluiten van trends en signalen t.b.v. overheid, gemeenten en andere belangstellenden
  • onderzoeken welke rechtsvorm het beste past in de onderlinge samenwerking met de SUN-noodhulpbureaus in het land en hier gestalte aan geven
  • het genereren van meer naamsbekendheid
  • zoeken naar (nieuwe) bronnen van funding en donaties in natura

Wethouders, beleidsambtenaren, fondsbestuurders, de diaconie, dienst- en hulpverleners van instellingen: zij kennen het probleem van mensen in urgente financiële nood. Situaties waarbij snel hulp nodig is. Je zou die hulp met één simpel telefoontje op gang willen brengen. SUN Nederland heeft als doel daarbij te helpen.
SUN Nederland wil met lokale initiatiefnemers bereiken dat in hun gemeente(n) de hulp kan worden ingeroepen van een SUN-noodhulpbureau. En zeker zo belangrijk: een SUN-noodhulpbureau dat samenwerkt met alle reeds aanwezige initiatieven. SUN Nederland helpt bij het opzetten van SUN-noodhulpbureaus in eigen gemeente of werkgebied, makelt en schakelt wat lokaal voor handen is en voegt daar landelijk werkende kennis, ervaring en middelen aan toe. SUNN neemt daarbij ook de ervaring van andere noodhulpbureaus mee, zowel vanuit de grote steden als vanuit kleinere gemeenten. Ook werkt SUNN samen met deze noodhulpbureaus die verenigd zijn in het Landelijk Beraad.

SUNN is voor haar activiteiten afhankelijk van (project)subsidies, donaties en legaten.
Wilt u ons steunen? Dat kan!