Vind een noodhulpbureau
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Missie

Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN) is de ontwikkelorganisatie van SUN-noodhulpbureaus. Deze noodhulpbureaus geven (eenmalig) financiële steun aan mensen die in financiële nood verkeren en tussen wal en schip dreigen te raken. Deze gift dient als springplank of als vangnet en kan worden aangevraagd door professionele dienst- en hulpverleners.
SUNN vindt dat noodhulp niet van toeval afhankelijk mag zijn en streeft daarom naar een landelijk dekkend netwerk van SUN-noodhulpbureaus. SUNN gaat daarbij uit van de kracht van publiek-private samenwerking en brengt via een SUN-noodhulpbureau drie sectoren bijeen: professionale dienst- en hulpverleners, gemeente(n) en donateurs (fondsen, kerken, bedrijfsleven en particuliere donaties). Wij kennen met onze werkwijze een lange traditie die terug gaat tot 1914.
In onze statuten staat:

Stichting Urgente Noden Nederland stelt zich ten doel het tot stand brengen, in stand houden, goed laten functioneren en ondersteunen van initiatieven en voorzieningen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang, rond de hulp bij urgente noden, zijnde materiële noden van personen of groepen van personen, met name in die gevallen waarin bestaande wettelijke regelingen daarin niet, niet voldoende of niet tijdig voorzien.