Vind een noodhulpbureau
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Over SUNN

Ondanks alle goede voorzieningen in Nederland zijn er personen die in een uitzichtloze situatie zijn geraakt en in financiële nood verkeren, voor deze mensen kan een SUN-noodhulpbureau uitkomst bieden.

Een gemeente is verantwoordelijk voor de plaatselijke armoedebestrijding. Een SUN-noodhulpbureau kan aanvullend zijn op de bestaande voorzieningen en regelingen.
Op dit moment ondersteunen 26 SUN-noodhulpbureaus in ruim 100 gemeenten mensen in financiële nood met een eenmalige gift die werkt als ‘vangnet of trampoline’ wanneer er geen voorliggende voorziening is, of wanneer op een voorliggende voorziening niet tijdig óf slechts gedeeltelijk een beroep te doen is. De ondersteuning vanuit een SUN-noodhulpbureau betreft altijd een geldelijke gift die via de hulp- of dienstverlener wordt aangevraagd; als de situatie daarom vraagt kan een SUN-noodhulpbureau zelfs binnen 24 uur een gift doen. De gift van een SUN-noodhulpbureau kan veel persoonlijk leed en maatschappelijke kosten voorkomen voor personen met urgente noden.

SUN Nederland (SUNN) is de ontwikkelorganisatie van SUN-noodhulpbureaus. Omdat SUNN vindt dat noodhulp niet van toeval afhankelijk mag zijn streven wij naar een landelijk dekkend netwerk van SUN-noodhulpbureaus. Kijk hier waar wij al actief zijn.