Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

SUN-noodhulpbureaus in de praktijk

Wim (38 jaar) krijgt een fiets met trapondersteuning

Wim is een alleenstaande man van 38 jaar met gezondheidsproblemen, hij leeft van een WWB- uitkering. Omdat er sprake is van een aanzienlijke schuldenlast is een schuldenregeling opgezet en een bewindvoerder aangesteld. Wim heeft als kind een ernstige ziekte gehad, waaraan hij schade aan benen, heup en rug heeft overgehouden. Daarom gaat hij enkele keren per week fietsend voor een dagbehandeling naar een revalidatiecentrum. Het fietsen kost hem echter steeds meer moeite. Volgens de therapeuten is lichaamsbeweging erg belangrijk voor zijn algehele conditie. Daarom zou een fiets met trapondersteuning de ideale oplossing zijn, medisch gezien zeer gewenst. Omdat zo’n fiets ruim €1.400,- kost, is de aanschaf door Wim zelf onmogelijk. In samenwerking met een ander fonds is besloten de aanvraag gezamenlijk toe te kennen, de kosten zijn daarbij gelijk verdeeld. De fiets is in verband met de schulden van Wim in bruikleen toegekend, dit houdt in dat bij een eventuele boedelverkoop de fiets terug gaat naar de eigenaar, namelijk het SUN-noodhulpbureau.

Amber (27 jaar) leent renteloos geld van het Sociaal Leenfonds om een voorschot te betalen

Amber van 27 staat op een wachtlijst voor beschermd wonen. Het kan wel een jaar duren voor er een woning vrij komt. Zij heeft het koophuis van haar ouders geërfd, waar zij nu nog in woont. Het huis is verkocht, heeft €22.000 overwaarde en wordt binnen 3 weken opgeleverd, waarna zij eruit moet. Ze heeft een huurhuisje op een vakantiepark gevonden ter overbrugging van de wachttijd naar het beschermd wonen. Hier moet zij binnen twee dagen één maand huur en twee maanden borg (t.w.v. €2.250,-) vooruit betalen, wat zij niet heeft. Vanuit het Sociaal Leenfonds is dit bedrag renteloos aan haar geleend zodat de voorschotten konden worden betaald, na de verkoop van het ouderlijk huis heeft de notaris het volledige bedrag direct weer teruggestort. Een mooi voorbeeld van hoe een revolverend fonds met renteloze leningen kan werken: met het geld dat Amber terug stortte kunnen weer andere mensen met fiananciële nood worden geholpen!

Hoogzwangere Roza krijgt een baby-uitzet

Roza is hoogzwanger en heeft dringend een basis baby-uitzet nodig. Ze heeft een aanvraag Bijzondere Bijstand voor de baby-uitzet bij de gemeente ingediend. Haar aanvraag is nog in behandeling. Haar vriend heeft haar verlaten en ze leeft alleen van haar zorgtoeslag. Een WWB- uitkering is aangevraagd, maar nog in behandeling. Door het gebrek aan inkomen zijn al flinke schulden opgebouwd, voornamelijk door huurachterstanden en betalingsachterstanden bij de zorgverzekeraar en de energieleverancier. De hulp van de Stadsbank is hiervoor ingeroepen. Roza heeft al een paar onderdelen van de benodigde baby-uitzet via een Jonge Moeders Project gekregen. Voor een aantal andere aanvullende producten van de baby-uitzet heeft het SUN-noodhulpbureau € 150,- toegekend zodat Roza met een gerust hart de baby kan verwelkomen. Met de gemeente wordt achteraf gekeken of deze vergoeding verrekend kan worden.

Danny krijgt geld voor pasfoto’s en een ID-kaart

Een medewerker van de Reclassering doet een aanvraag voor zijn cliënt, de ex-gedetineerde Danny van 34 jaar. Danny heeft een nieuwe ID kaart en pasfoto’s nodig om zich bij de gemeente te kunnen identificeren en in te schrijven, alleen dan kan hij een uitkering aanvragen. Ook andere officiële instanties zoals de woningcorporatie vragen om legitimatie. Het SUN-noodhulpbureau betaalt voor de pasfoto's en de ID-kaart zodat Danny zich kan inschrijven voor een uitkering en een woning en hij kan werken aan een nieuwe start.
1 5 6 7