Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kennismaken met Nathalie Boerebach

Nathalie Boerebach

Nadat alle bestuursleden van SUN Nederland zich hebben voorgesteld in voorgaande nieuwsbrieven, is het nu de beurt aan Nathalie Boerebach. Zij is sinds 2017 directeur van SUN Nederland en woont in Hilversum.

Wat is je motivatie om je in te zetten voor SUN Nederland en vanuit welke achtergrond doe je dat?

“Ik werk graag op het snijvlak van de commerciële markt, de overheid en maatschappelijke organisaties en houd mij daarbinnen het liefst bezig met complexe maatschappelijke vraagstukken. Eerder werkte ik onder meer binnen de sectoren onderwijs, vluchtelingwerk, de zorg en de volkshuisvesting. De onderwerpen ‘armoede’ en ‘schulden’ kwamen hier in al hun facetten aan de orde. Als een rode draad door mijn loopbaan lopen verder thema’s als agendasetting, pleitbezorging, empowerment van groepen mensen die zichzelf niet vanzelfsprekend goed kunnen organiseren en het bedenken van innovatieve oplossingen voor ‘wicked problems’. Hierbij heb ik een voorliefde ontwikkeld voor de sector filantropie: fantastisch hoe charitatieve vermogensfondsen, corporate foundations en particuliere weldoeners hét verschil kunnen maken bij maatschappelijke vernieuwing en  in ons geval bij urgente noden. Door concrete vormen van ondersteuning kunnen zij urgente noden lenigen of projecten een boost geven. Soms is geld gewoonweg dé oplossing in een hopeloze en vastgelopen situatie. Dat donateurs dan een doorbraak mogelijk maken met ‘vormvrij’ geld zonder al teveel bureaucratische eisen en hobbels op te werpen of een project helpen lanceren om een experiment mogelijk te maken, dat vind ik echt fantastisch.
Als sociaal ondernemer heb ik met bijzonder veel (Europese) donateurs gewerkt en altijd de wens gekoesterd nog eens in deze branche actief te kunnen zijn. Ik vind het dan ook heel mooi dat SUN Nederland onderdeel uitmaakt van de sector filantropie. Dat donateurs ons om advies vragen en dat we mee kunnen denken over de manier waarop zij met zoveel mogelijk impact steun kunnen verlenen aan initiatieven gericht op noodhulp of op een afgeleide daarvan: op het bredere terrein van armoede en schulden. Mijn functie als directeur bij SUN Nederland biedt wat dat betreft op alle terreinen wel raakvlakken. Toen de functie via een headhunter op mijn pad kwam, wist ik dan ook gelijk dat deze rol mij op het lijf geschreven was. Ik was meteen geporteerd van de organisatie: het hoge gehalte actiegerichtheid gebaseerd op leefwereld, de onorthodoxe manier van werken, het feit dat de stichting voortkomt uit de sector filantropie en het gegeven dat we kunnen werken vanuit gevoelswaarden als empathie en compassie.”

Welke maatschappelijke ontwikkelingen zie jij die belangrijk zijn voor SUN Nederland?

“Er is op het moment veel meer aandacht voor de onderwerpen armoede, schulden en urgente noden dan een aantal jaren geleden. Dat is op verschillende manieren waarneembaar. Waar gemeenten vijf jaar geleden nog onvoldoende oog hadden voor hun inwoners met urgente noden, nemen zij nu uit eigen beweging contact op om de mogelijkheden met SUN Nederland te verkennen. Er is zelfs voor het eerst een minister voor Armoedebeleid in Nederland: dat hadden we een aantal jaar geleden ook niet kunnen bedenken. Toen konden we als samenwerkende schuldeisers uit diverse sectoren (de banken, energieleveranciers, woningcorporaties, enz.) bij de ministeries niet de handen op elkaar krijgen voor een landelijk registratiesysteem voor probleemschulden (LIS/VIP): zoiets zou nu met open armen ontvangen worden.
Zeer triest om te beseffen dat er in Nederland zo’n miljoen huishoudens schommelen rond het bestaansminimum en dat 600.000 huishoudens te maken hebben met problematische schulden. Super dat de SUN-noodhulpbureaus hier concreet wat in kunnen betekenen en dat wij door het oprichten en faciliteren ervan daaraan kunnen bijdragen. Helaas hebben we nog geen landelijke dekking van noodhulp, maar daar wordt aan gewerkt! Op dit moment zijn er in ruim 20 gemeenten draagvlakonderzoeken gaande.”

Met welk nieuwe onderwerpen ben je bezig vanuit SUN Nederland?

“Vanuit SUN Nederland richten wij ons op het tot stand brengen en in stand houden van alle initiatieven die zich op noodhulp en urgente noden richten. We zijn gesprekspartner voor zowel hulp- en dienstverlenende organisaties, gemeenten als donateurs. Daarnaast hebben we veel contact met het Rijk en andere stakeholders, en niet op de laatste plaats natuurlijk de noodhulpbureaus zelf.
Met hen samen richten wij ons graag op nieuwe kansen en ontwikkelingen. Zo heeft een aantal noodhulpbureaus zich onlangs verenigd in de VUNN; met hen gaan we graag op zoek naar een constructieve vorm van samenwerking. Ook werken we samen met een aantal noodhulpbureaus en de VU aan een universitair onderzoek naar de impact van giften en sociale leningen. Daarnaast geven we met drie ministeries vorm aan een nieuw op te richten revolverend fonds op het gebied van maatwerk vanuit de overheid. Op het Datadashboard Urgente Noden willen we graag charitatieve vermogensfondsen en diaconale fondsen aansluiten. Binnen de SUN Academie willen we voor alle nieuwe noodhulpbureaus een aantrekkelijk aanbod neerzetten, zodat zij kunnen werken aan hun eigen professionalisering en de doorontwikkeling van de organisatie. Ook starten we met een project voor Jongvolwassenen waarbij we arrangementen voor deze doelgroep willen ontwikkelen.
Kortom: we hoeven ons geen moment te vervelen!”