Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Uitbreiding noodhulpbureaus loopt voorspoedig

Noodhulp mag niet van toeval afhankelijk zijn, daarom streeft SUN Nederland naar een landelijk dekkend netwerk van noodhulpbureaus. In 2022 zijn bij SUN Nederland vier kwartiermakers van start gegaan. Eén van de belangrijke taken die zij uitvoeren is het vergroten van het aantal gemeenten dat aangesloten is bij een SUN-noodhulpbureau. Deze taak werd voorheen door één directeur met een flexibele schil van zzp’ers uitgevoerd, maar door de komst van de vier medewerkers kan SUN Nederland een boost geven aan het uitrollen van het SUN-format. Onze inzet in het afgelopen jaar begint duidelijk resultaten op te leveren. Inmiddels wordt namelijk in 23 gemeenten onderzocht of er draagvlak is voor de komst van een SUN-noodhulpbureau, zijn er zeven gemeenten waar dit onderzoek is afgerond en twee waar gestart wordt met de voorbereidingen voor de komst van een SUN-noodhulpbureau. Ook werken onze kwartiermakers mee aan ondersteunen van het opschalen van het werkgebied van bestaande noodhulpbureaus.  Via SUN Nederland is er bovendien een financiële bijdrage voor het giftenbudget beschikbaar voor deze (opschaling van) lokale SUN-noodhulpbureaus.

Stand van zaken draagvlakonderzoeken

Een SUN-noodhulpbureau wil een aanvulling zijn op bestaande voorzieningen in een gemeente en waar mogelijk ook initiatieven op het gebied van noodhulp aan elkaar koppelen. Het uitvoeren van een draagvlakonderzoek is de eerste stap die gezet wordt  om het draagvlak voor een SUN-noodhulpbureau in de betreffende gemeente te peilen. Daarbij wordt gesproken met sleutelfiguren uit de gemeenschap, afkomstig vanuit de gemeente, donateurs en hulp- en dienstverlenende organisaties. De kwartiermakers voeren op dit moment draagvlakonderzoeken uit in 23 gemeenten waaronder in Diemen, Eindhoven, Gorinchem, Maastricht, Veenendaal, Zutphen, de regio’s Hart van Brabant en Midden-Limburg.

In de gemeenten Berg en Dal, Hilversum en de HLT-gemeenten (Hillegom, Lisse en Teylingen) is het draagvlakonderzoek inmiddels afgerond. In al deze gemeenten blijkt er ruim voldoende draagvlak te zijn voor de komst van een SUN-noodhulpbureau.

Noodhulpbureaus in voorbereiding

In twee gemeenten zijn ze momenteel alweer een fase verder: die van voorbereiding tot oprichting. Het betreft de gemeenten Goeree-Overflakkee en Ronde Venen. Op 28 maart vindt in beide gemeenten de eerste startbijeenkomst van de Voorbereidingsgroepen plaats. Samen met deze Voorbereidingsgroepen wordt het landelijke SUN-format lokaal gemaakt, zodat het zo goed mogelijk kan aansluiten bij lokaal beleid.

Landkaart website

Op de landkaart op onze website staat altijd een actueel overzicht van alle bestaande noodhulpbureaus en de gemeenten waarin zij momenteel actief zijn: in die gemeenten kunnen inwoners rekenen op noodhulp mochten zij geconfronteerd worden met urgente financiële problemen.

Datadashboard Urgente Noden

SUN Nederland en dertien noodhulpbureaus hebben anno 2023 samen het Datadashboard Urgente Noden in gebruik genomen. Hierdoor ontstaan (geanonimiseerde) inzichten in gedane aanvragen, onder andere voor welk type huishoudens deze zijn gedaan, voor welke doeleinden en om welke bedragen het gaat. De bedoeling is dat steeds meer noodhulpbureaus zich aansluiten bij het Dashboard, evenals vermogensfondsen en diaconale fondsen die individuele noden lenigen. Op die manier ontstaat een overzicht van de private geldstromen die in Nederland bijdragen aan het wegnemen van urgente noden. Met de data van nieuwe deelnemers wordt het Datadashboard Urgente Noden steeds rijker gevuld. Informatie die gemeenten en andere belanghebbenden op hun beurt kunnen benutten voor het efficiënter maken van hun beleid.
Heeft u interesse in deelname aan het Datadashboard? Laat het ons vooral weten via info@sunnederland.nl.