Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Project Jongvolwassenen van start

Enigszins beduusd kijkt Negiz om zich heen. “Wat nu? Is dit werkelijk gebeurd? Gisteren vierde ik nog mijn 18e verjaardag en nu sta ik hier. Ik mag nog blij zijn dat het niet met bakken uit de lucht komt. Eén ding weet ik zeker: ik wil en ga niet op straat leven!” Ze heeft gehoord van een opvangcentrum voor jongeren. Ze pakt haar telefoon en googelt het adres.

Jongvolwassenen die geen stabiele thuissituatie kennen, niet beschikken over een netwerk, geen woonruimte en inkomsten hebben, zijn vaak niet voorbereid op een volwassen leven. Zij hebben een 1-0 achterstand ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. Ook jeugdzorginstellingen zien maar al te vaak dat de financieel kwetsbare jongvolwassenen die zij laten uitstromen niet lang daarna in de problemen komen. Daar waar jongvolwassenen met een stabiele financiële achtergrond en (school)loopbaan alle kansen krijgen om zich ook in hun leven te ontwikkelen, zijn diezelfde kansen voor jongvolwassenen in een financieel kwetsbare positie er niet. SUN Nederland wil deze financieel kwetsbare jongvolwassenen ondersteunen en is een project gestart. Ter ondersteuning van de jongvolwassenen zijn er twee producten waarvan wordt onderzocht of deze er kunnen komen. Madelyn Horstink start als projectleider Jongvolwassenen op 1 april 2023 en komt het team van SUN Nederland versterken.

Jongvolwassenen-arrangement

Voor onder meer jongvolwassenen uit de jeugdzorg, detentie en alleenstaande asieljongeren willen we een Jongvolwassenen-arrangement in het leven roepen. Een jongvolwassene die uitstroomt uit een begeleide woonvorm en geen beroep kan doen op andere voorliggende voorzieningen kan met een sociale lening of een gift snel, soepel en vlotjes zelfstandig gaan wonen. Zo kan bijvoorbeeld uit het arrangement de eerste maand huur en borg betaald worden, (tweedehands) meubilair en witgoed worden aangeschaft, of de woonruimte worden geschilderd en gestoffeerd. Dit aanbod zou op een versnelde en gestandaardiseerde wijze kunnen verlopen via noodhulpbureaus in samenspraak met hulp- en dienstverleners en/of de gemeente waar de betreffende jongvolwassene staat/wordt ingeschreven. SUN Nederland zal dan ook bij het ontwikkelen van dit arrangement zoals gebruikelijk de bestaande noodhulpbureaus betrekken vanwege hun onmisbare kennis, kunde en ideeën rondom de praktische uitvoering van het project. Mogelijk dat we het project met bestaande of toekomstige noodhulpbureaus zullen gaan proberen in pilotgebieden. Ook wordt gekeken naar samenwerking met partijen die al werken met deze jongvolwassenen. Gelijktijdig wordt nader onderzocht of ook andere te onderscheiden groepen jongvolwassenen deze vorm van ondersteuning goed zouden kunnen gebruiken.

Persoonlijk Ontwikkelbudget

SUN Nederland gaat daarnaast onderzoeken of we een Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB) voor financieel kwetsbare jongvolwassenen kunnen ontwikkelen. Dit POB, samen met ondersteuning en coaching, maakt dat jongvolwassenen kunnen investeren in het helder krijgen van hun toekomstplannen, het vinden van een opleiding en werk en het zetten van de daarvoor nodige stappen. Een POB kan door een hulp-of dienstverlener worden aangevraagd. Hierbij is het zoals altijd de bedoeling dat eerst bestaande voorzieningen volledig benut zijn, zoals bijvoorbeeld het door de overheid gelanceerde opleidingsondersteuning genaamd STAP-budget.

Borging voor drie jaar

Het project start april 2023 en loopt tot april 2026. Daarbij is het onze bedoeling om zo snel mogelijk de concrete ondersteuning voor jongvolwassenen te realiseren en te starten met de pilots. De definitie voor de leeftijd van de jongvolwassenen nemen we daarbij ruim: van 17,5 tot 30 jaar. We zijn de fondsen die dit project mogelijk maken zeer erkentelijk.
Mocht u naar aanleiding van dit artikel enthousiast zijn geworden en willen reageren, stuur dan vooral uw reactie naar info@sunnederland.nl

Over Madelyn Horstink

Madelyn heeft een achtergrond in Sociaal Pedagogische Hulpverlening en bedrijfskunde, en vindt het leuk om deze twee studies met elkaar te combineren om maatschappelijke impact te creëren. Zo heeft ze als projectleider MVO bij Aegon Nederland het maatschappelijke programma ‘Van Schulden naar Kansen’ opgebouwd, waarmee duizenden gezinnen zijn geholpen hun financiële (zelf)redzaamheid te vergroten.
Het bouwen van iets nieuws, en mensen en organisaties met elkaar verbinden geeft haar veel energie. In haar nieuwe rol als projectleider jongvolwassenen kijkt ze er naar uit om met haar bevlogenheid en enthousiasme nieuwe arrangementen op te gaan zetten voor jongeren die financieel kwetsbaar zijn.