Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Waarborgfonds en Sociale Leenfondsen

WaarborgfondsDe visie op mensen met schulden is de afgelopen jaren enorm veranderd. De coronacrisis heeft de roep om mensen te beschermen tegen problematische schulden nog verder versterkt. Het kabinet wil mensen met problematische schulden extra ondersteunen en trekt daarom 30 miljoen uit voor het starten van een Waarborgfonds. SUNN ziet deze stap als een groot succes, het resultaat van een jarenlange lobby van meerdere partijen.

Het Schuldenborgfonds en Sociaal Leenfonds
Rond 2014 werd dit idee, van wat toen nog het “Schuldenborgfonds” heette, voor het eerst besproken op een bijeenkomst van SUN Nederland. Het gesprek vond plaats tussen een aantal grote vermogensfondsen, SUNN en de NVVK (met toenmalig voorzitter Joke de Kock). De vermogensfondsen steunden op dat moment SUN Nederland en de SUN-noodhulpbureaus al in het land met giftenbudget om individuele noden te lenigen, maar zij vroegen zich af: ‘Hoe kunnen wij verder nog bijdragen aan het bestrijden van de armoede, schulden en urgente noden in Nederland?’ Tijdens deze SUNN-bijeenkomst ontstond het idee om gezamenlijk werk te maken van een nationaal Schuldenborgfonds. Dit fonds zou gemeenten in staat moeten gaan stellen om saneringskredieten te gaan verstrekken aan mensen met problematische schulden. Naast dit landelijke idee was ook het concept van lokale Sociaal Leenfondsen bij SUN-noodhulpbureaus in opmars: het verstrekken van renteloze leningen aan mensen die nog geen problematische schulden hebben.

Onderzoek naar beide fondsen
De NVVK en SUNN lieten daarom in 2018 beide ideeën, dat wil zeggen die voor een nationaal Schuldenborgfonds en het lokale format van een Sociaal Leenfonds onderzoeken door Kwink Groep en Martijn Schut (zie onze website voor de onderzoeksrapporten).
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het Sociaal Leenfonds van SUN een effectief instrument is om inwoners met relatief kleine schulden te helpen van deze schulden af te komen door middel van een renteloze lening. Met een lening bij SUN lopen de kleine schulden niet op tot een problematische schuldenlast omdat diverse ophogingen van rente, incasso- en deurwaarderskosten ermee worden voorkomen. Over het landelijke Schuldenborgfonds, dat bedoeld was voor mensen met grotere problematische schulden, concludeerden de onderzoekers destijds dat er op dat moment om meerdere redenen te weinig animo was vanuit verschillende partijen, waaronder de gemeenten en het Rijk. SUN Nederland heeft om die reden vanaf dat moment de komst van nieuwe Sociale Leenfondsen actief gepromoot en de lobby rondom het Schuldenborgfonds wat getemporiseerd.

Het Waarborgfonds
De coronacrisis lijkt nu echter een en ander in de gewenste versnelling te hebben gebracht, waardoor er zes jaar na ons eerste overleg alsnog een Waarborgfonds van 30 miljoen euro zal worden opgericht.

Een nieuw instrument dat zeker impact zal gaan hebben op de schuldhulpverlening. Na realisatie hebben straks tienduizenden mensen met problematische schulden nog maar één schuldeiser, waardoor zij zonder stress weer aan hun toekomst kunnen werken. Het Waarborgfonds heeft ook andere voordelen: schuldeisers krijgen eerder hun geld terug en kunnen hun dossiers sluiten en gemeenten leveren effectievere schuldhulpverlening tegen lagere uitvoeringskosten. SUNN stond aan de wieg van de ideevorming, initieerde eerder onderzoek en denkt ook graag verder mee over de oprichting en verdere werking van dit landelijke Waarborgfonds, zeker ook als het gaat om samenhang met de lokale Sociale Leenfondsen.
Bent u op zoek naar meer informatie? Laat het ons vooral weten!

Terug naar overzicht