Vind een noodhulpbureau
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Raadsleden geïnformeerd over oprichting noodhulpbureau

Meer dan 50 net geïnstalleerde raadsleden uit verschillende gemeenten waarin nog geen noodhulpbureau actief is, hebben interesse getoond voor de online sessies die SUN Nederland heeft gehouden op 22 en 23 juni jl. Er is uitgelegd waarom een SUN-noodhulpbureau een mooie aanvulling kan zijn op het bestaande aanbod aan mensen in financiële nood. Ook de werkwijze van een noodhulpbureau kwam aan bod en ons aanbod bij de oprichting ervan. In het najaar volgt nog een sessie.

Actueel onderwerp

Je kan geen krant openslaan, geen televisie of radio aanzetten of er wordt gesproken over de bestaanszekerheid die bij veel mensen onder druk staat. Door vooral de oplopende energie- en brandstofprijzen en de algemene inflatie, is de verwachting dat er meer mensen tussen wal en schip raken. Bijvoorbeeld als de eindafrekening van het energiebedrijf komt. Voor mensen met een laag inkomen en zonder reserves, hoeft er dan nog maar weinig te gebeuren of ze komen in financiële nood.

Bewuste afweging nut en noodzaak van noodhulpbureau

In iedere gemeente kunnen vooral mensen met een krappe beurs financiële tegenvallers soms niet meer opvangen. Ruim 100 gemeenten hebben voor deze inwoners met urgente noden een noodhulpbureau dat met een gift of renteloze lening mensen weer op weg helpt. Dit bespaart menselijk leed én maatschappelijke kosten. Wij willen dat ook de andere gemeenten die nog niet aangesloten zijn bij een SUN-noodhulpbureau in ieder geval op de hoogte zijn van de werkwijze ervan. Wij hopen dat zij daardoor een bewuste afweging kunnen maken of een noodhulpbureau ook in hun gemeente van nut kan zijn.

“Er is al zoveel in onze gemeente”

Het misverstand is soms dat een noodhulpbureau in plaats komt van bestaande voorzieningen of dat een noodhulpbureau overbodig is omdat er in een gemeente al zoveel is voor mensen die leven in armoede. Toch heeft SUN een geheel eigen aanpak. Een noodhulpbureau is er op momenten dat er geen voorliggende voorzieningen zijn of er niet snel genoeg gehandeld kan worden. Ook bereikt een noodhulpbureau mensen die niet bij alle criteria een vinkje kunnen zetten om voor een voorziening in aanmerking te komen, maar die wel urgente nood hebben. Uniek is ook de wijze van samenwerking waarbij wij met gemeenten, hulp- en dienstverleners en donateurs de handen ineenslaan. Het oprichten van een noodhulpbureau gebeurt dan ook in partnerschap, waarbij publiek geld via de gemeente ingezet wordt om de organisatiekosten te dekken en privaat geld 100% beschikbaar is voor het giftenbudget en voor het Sociaal Leenfonds. Als het moet kan een gift binnen 24 uur gedaan worden.

Ook wethouders en beleidsambtenaren betrekken

Het idee om de raadsleden aan te schrijven ontstond door de gemeenteraadsverkiezingen. Natuurlijk willen we ook wethouders en beleidsambtenaren betrekken bij de afweging of een noodhulpbureau gewenst is in hun gemeente. Wij schrijven wethouders en beleidsambtenaren uit die gemeenten waar raadsleden interesse in ons hebben getoond dan ook aan en nodigen hen uit om verder met ons in gesprek te gaan.

Met deze aanpak hopen wij met veel mensen binnen gemeenten het gesprek te kunnen voeren over de vraag of het creëren van een vangnet en/of springplank voor mensen met financiële noden nodig is, zodat hun bestaanszekerheid niet nog verder onder druk komt te staan.

Wilt u als raadslid ook de online sessie volgen? U kunt zich nog opgeven voor de sessie in het najaar.