Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Noodhulp in de praktijk: SUN Waterweg

Een korte introductie

Aan het woord is voorzitter Arjan Korthout van SUN Waterweg. SUN Waterweg is in januari 2021 van start gegaan. SUN Waterweg verleent noodhulp in de drie Waterweggemeenten: Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, een gebied met in totaal 180.000 inwoners.

Bij de oprichting van SUN Waterweg heeft SUN Nederland een grote rol gespeeld als deskundige verkenner, onafhankelijk voorzitter en verbinder. Ook het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en de Voorbereidingsgroep van negen deelnemers waarin hulp- en dienstverleners, gemeenten en donateurs vertegenwoordigd waren zijn onmisbaar geweest bij de totstandkoming.

Dankzij de ondersteuning van donateurs heeft SUN Waterweg een vliegende start kunnen maken en hebben we in ons eerste jaar al meer dan 200 (!) aanvragen om noodhulp kunnen behandelen.

Kun je iets vertellen over de totstandkoming van SUN Waterweg?

SUN Waterweg is ontstaan op initiatief van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. Dit vermogensfonds heeft SUN Nederland uitgenodigd om een draagvlakonderzoek te doen naar nut, noodzaak en wenselijkheid van de komst van een SUN naar deze regio. Waarbij het Fonds direct heeft aangegeven een aanzienlijke financiële bijdrage te willen leveren voor het verstrekken van noodhulp als er een SUN gerealiseerd zou worden.

Tijdens het draagvlakonderzoek in de drie gemeenten, waarbij SUNN spreekt met sleutelfiguren uit de gemeenschap, bleek dat een noodhulpbureau op veel draagvlak zou kunnen rekenen. Het SUNN-rapport met deze bevindingen is gepresenteerd aan het fonds en de gemeenten. Allen vonden deze rapportage dusdanig relevant dat daarna in gezamenlijkheid is besloten tot oprichting van SUN Waterweg.

SUN Waterweg wordt financieel gesteund door enkele grote vermogensfondsen uit de regio, waaronder het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en het De Groot Fonds uit Schiedam. Vanaf de start kon SUN Waterweg ook rekenen op financiële ondersteuning vanuit de drie gemeenten, doordat zij de kantoorkosten en personele lasten van onze coördinator Hilda Dullaart voor hun rekening nemen.

Bij SUN Waterweg is hard gewerkt aan de naamsbekendheid binnen zoveel mogelijk maatschappelijk organisaties en instellingen in de drie gemeenten en zijn zij uitgenodigd om aanvragen voor hun cliënten in te dienen als sprake is van een financiële noodsituatie.

Als je terugkijkt op dit jaar, wat voert dan de boventoon?

Bij het terugkijken op het eerste jaar valt het op dat veel aanvragen worden ingediend voor tandartskosten. Inwoners die jarenlang op een minimumniveau leven, vaak schulden hebben en ook geen aanvullende ziektekostenverzekering, kunnen vanwege financiële redenen niet meer naar de tandarts. Het gebit wordt daardoor verwaarloosd en mensen gaan door het slechte gebit sociale contacten vermijden, voelen zich beroerd en hebben pijn. Daar proberen we met een financiële gift in te ondersteunen, zodat de hoogstnoodzakelijke behandelingen kunnen plaatsvinden.

Ik vind het daarom goed dat SUN Nederland, net als Dokters van de Wereld, pleit voor opname van acute mondzorg in de basisverzekering.

Kun je vertellen waarom jij denkt dat deze SUN van toegevoegde waarde is voor mensen met urgente noden in het werkgebied?

Er is niet één casus die me speciaal is bijgebleven. Wat me wel is opgevallen zijn de schrijnende aanvragen voor mensen die net verhuisd zijn en geen geld meer hebben om een kleed op de vloer te leggen of om een bed te kopen. Zij slapen dan met een matras, veelal met de kinderen, op de kale vloer. Of aanvragen van moeders met veel kinderen, waarbij de wasmachine kapot is terwijl zij geen nieuwe kunnen kopen.
Dat is toch pure armoede in een rijk en welvarend land als Nederland?!

Wanneer is SUN Waterweg voor jou succesvol?

SUN Waterweg is succesvol als maatschappelijke organisaties en instellingen allen de weg weten te vinden naar SUN Waterweg en wij een steentje bij kunnen dragen aan het oplossen van de financiële nood van mensen.

Wil je nog iets anders kwijt?

Ja, fijn om hier de gelegenheid te hebben om stil te staan bij het plotselinge overlijden van Bob Venhuizen. Bob was corporatiedirecteur in Schiedam en actief en betrokken lid van de Voorbereidingsgroep van SUN Waterweg, hij zou ook zitting krijgen in het SUN-bestuur. Het is een groot gemis en enorm verdrietig dat hij zeer plotseling kwam te overlijden, waardoor hij de uiteindelijk oprichting van SUN niet meer heeft mee kunnen maken. We weten zeker dat hij dat prachtig had gevonden en zijn hem en zijn familie zeer erkentelijk voor alles wat bij voor SUN in het voortraject betekend heeft!