Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Koning bezoekt SUN Nederland vanwege 110-jarig bestaan

Zijne Majesteit de Koning brengt dinsdagochtend 12 maart 2024 een werkbezoek aan Stichting Urgente Noden (SUN) Nederland vanwege haar 110-jarig bestaan. Het werkbezoek vindt plaats in de gemeente Zutphen, waar recent een nieuw SUN-noodhulpbureau is opgericht. De Koning spreekt met diverse mensen over het werk van SUN Nederland, het belang van noodhulp en over de impact van de gift of renteloze lening op het leven van mensen die deze hebben ontvangen op het moment dat zij urgente nood hadden. Daarnaast worden de eerste resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar het effect van SUN-noodhulp toegelicht.

Streven naar landelijke dekking

In 1914 richtte Koningin Wilhelmina de rechtsvoorganger van SUN Nederland op: het Koninklijk Nationaal Comité. Deze organisatie had als doel om individuele noodsituaties snel op te pakken en lokale steuncomités te bundelen en ondersteunen. Met de jaren is de SUN-werkwijze met de tijd mee veranderd, maar nog steeds initieert, faciliteert, innoveert en agendeert SUN Nederland in 2024 initiatieven rondom noodhulp. SUN Nederland streeft daarbij naar landelijke dekking van noodhulp, omdat zij vindt dat het niet van toeval mag afhangen of iemand met urgente noden financiële ondersteuning kan krijgen. Op dit moment zijn er 32 noodhulpbureaus in ruim 100 gemeenten in Nederland actief. SUN Zutphen is recent opgericht. Hulp- en dienstverleners kunnen aanvragen indienen voor hun cliënten met financiële noden als deze nergens anders meer terecht kunnen. SUN-noodhulpbureaus dragen bijvoorbeeld bij aan woninginrichting, medische kosten, educatie, kleding, voedsel of het betalen van eerste maand huur of borg. Met een gift en/of renteloze lening bieden zij een vangnet en perspectief. Zie de landkaart op www.sunnederland.nl voor een overzicht van noodhulpbureaus en voor animaties met een uitleg over SUN-noodhulp.

110 jaar SUN-noodhulp en effect van noodhulp

Op dit moment leven er ruim 1 miljoen mensen rond de armoedegrens en groeit 1 op de 13 kinderen in Nederland op in armoede. Daarnaast zijn er ruim 725.000 huishoudens met problematische schulden en hebben ook steeds meer mensen met inkomen uit werk het moeilijk om rond te komen. Koning Willem-Alexander spreekt tijdens het werkbezoek over het 110-jarig bestaan van SUN-noodhulp(bureaus) en de kerntaken van SUN Nederland. Daarnaast gaat de Koning in gesprek over het onderzoek van de Vrije Universiteit. Hierin is onderzocht welk effect een gift en/of renteloze lening heeft op zowel begunstigden als op hulp- en dienstverleners en gemeenten. Daarna vertellen enkele mensen die een gift hebben ontvangen zelf wat dit voor hen heeft betekend. Afsluitend reikt directeur Nathalie Boerebach aan de Koning een herdenkingsmunt uit die in 1939 door het Koningshuis is uitgegeven ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Irene. De Nederlandse bevolking kon destijds dit soort herdenkingsmunten kopen. De opbrengst kwam ten goede aan de rechtsvoorganger van SUN Nederland om noodhulp mogelijk te maken. Tegenwoordig zijn SUN Nederland en de noodhulpbureaus afhankelijk van donaties en werken zij intensief samen met gemeenten.