Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Uniek onderzoek naar impact van noodhulp

Wat doet het ontvangen van een gift of renteloze lening voor iemand met urgente noden? Welke betekenis kent diegene aan deze steun toe? En welke partijen merken naast de ontvanger van de gift of renteloze lening ook iets van deze steun? SUN Nederland is samen met drie noodhulpbureaus en de Vrije Universiteit Amsterdam een onderzoek gestart om deze vragen te beantwoorden en beter inzicht te krijgen wat de impact is van materiële noodhulp.

Onderzoeker Emmelie Prins van de Vrije Universiteit Amsterdam is sinds afgelopen februari gestart met het onderzoek. Er is nog nauwelijks wetenschappelijk onderzoek verricht naar de effecten van het verstrekken van giften en/of renteloze leningen aan mensen met urgente financiële nood. Daarom is dit onderzoek uniek te noemen.

Drie SUN-noodhulpbureaus verlenen medewerking

“Er zijn drie SUN-noodhulpbureaus die meedoen aan het onderzoek: SUN Friesland, SUN Lekstroom en FUN Haarlem,” vertelt Emmelie. Voor de keuze van de noodhulpbureaus speelden naast de bereidheid om mee te doen de geografische spreiding en het feit dat zij aangesloten zijn op het Datadashboard Urgente Noden een rol.
“We willen mensen interviewen die steun hebben ontvangen. Hulp- en dienstverleners kunnen ons in contact brengen met deze mensen. De eerste uitnodigingen van SUN Friesland richting hun hulp- en dienstverleners zijn inmiddels de deur uit. We zijn erg tevreden met de reacties die we terug kregen; we merken onder de hulp- en dienstverleners veel bereidheid om mee te werken aan het vinden van begunstigden die met ons in gesprek willen gaan. Binnenkort worden ook de uitnodigingen van SUN Lekstroom verstuurd. Later volgt FUN Haarlem.”

Interviews en EffectenArena

De eerste interviews zijn in juni gehouden. Naast deze interviews met begunstigden, worden er ook zogeheten ‘EffectenArena’s’ gehouden. Dit is een beproefd instrument, waarbij alle betrokken partijen in een sessie van twee tot drie uur gezamenlijk de effecten van noodhulp inventariseren.

“Een eerste de EffectenArena hebben wij als try-out gehouden met de bureaucoördinatoren van SUN-Lekstroom, SUN-Friesland en met medewerkers van SUN Nederland. Hieruit zijn zinvolle inzichten naar voren gekomen die we kunnen meenemen in het verdere onderzoek. We gaan per deelnemend noodhulpbureau een aparte EffectenArena organiseren met afgevaardigden van gemeenten, hulp- en dienstverleners en donateurs. Eenieder kijkt vanuit zijn eigen blik naar de situatie. Juist door deze verschillende invalshoeken samen te bespreken, krijg je een goed beeld welke effecten deze partijen merken. Door dit naast de uitkomsten van de interviews te leggen, krijgen we een completer beeld.”

Het onderzoek van SUN Nederland en de Vrije Universiteit Amsterdam loopt tot medio 2024.