Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

2022: dynamisch jaar

Zoals elk jaar publiceert SUN Nederland haar inhoudelijk jaarverslag en de  jaarrekening voor 1 juli op onze website. Terugkijkend op 2022 kunnen we stellen dat het een jaar vol activiteiten en groei van onze organisatie is geweest.

Dank aan donateurs

Dankzij de donaties van vele organisaties die ons een warm hart toe dragen en vooral dankzij ons partnerschap met het ING Nederland fonds, heeft SUN Nederland in 2022 een flinke boost kunnen geven aan haar projecten. Het jaar 2022 bracht veel dynamiek met zich mee: van campagnes en het houden van draagvlakonderzoeken in veel gemeenten in samenwerking met ervaringswerkers van Sterk uit Armoede, het starten van een onderzoek van de VU naar de impact van giften en sociale leningen, het oprichten van een crisisfonds in Zutphen, het inrichten van een CRM-systeem en het maken van animaties tot het lanceren van het Datadashboard Urgente Noden, media-aandacht op televisie en in de krant.

Lokale kracht

Ook de lokale SUN-noodhulpbureaus hebben natuurlijk niet stil gezeten. Diverse noodhulpbureaus hebben hun werkgebied uitgebreid met nieuwe gemeenten en uiteraard hebben alle noodhulpbureaus giften en sociale leningen verstrekt aan mensen met urgente noden. Daarbij konden zij via SUN Nederland rekenen op extra giftenbudget via landelijke donateurs, onder andere gericht op slachtoffers van de coronacrisis, de energiecrisis en specifiek budget voor vluchtelingen. Eind december 2022 zag ook de vereniging VUNN het licht.

Nieuw jasje

Dit maal hebben wij het jaarverslag vormgegeven in de nieuwe huisstijl die wij in 2022 hebben geïntroduceerd.

Lees over alle ontwikkelingen in ons jaarverslag en bekijk de cijfers in de jaarrekening.

Wilt u reageren op ons Jaarverslag of bent u geïnspireerd geraakt om ons werk te steunen? We horen graag van u via: info@sunnederland.nl.