Vind een noodhulpbureau
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Voorbeelden van professionele dienst-en hulpverleners

Hieronder staan een aantal voorbeelden van beroepsgroepen van professionele dienst- en hulpverleners die bij SUN-noodhulpbureaus aanvragen kunnen indienen.

fa-user

medewerker sociaal wijkteam

Zorg- en welzijnsinstellingen werken steeds vaker samen in sociale wijkteams om oplossingen te zoeken voor problemen en vragen van inwoners. Deze samenwerking vindt plaats op het niveau van de gemeente, een wijk of een buurt. Het uitgangspunt is dat mensen hun vragen dichtbij en laagdrempelig kunnen stellen, omdat hulp vragen vaak al moeilijk genoeg is. De samenwerking in een wijkteam kent verschillende vormen. Soms gaat het om een duo van een wijkverpleegkundige en een sociaal werker, soms om een groter samenwerkingsverband van diverse partijen
Voorbeelden:  een maatschappelijk werker, een cliëntondersteuner van MEE, een WMO-consulent, een opbouwwerker of een schuldhulpverlener, een medewerker jeugdzorg, een medewerker uit de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg of de justitiële zorg, een maatschappelijk dienstverlener.

fa-user

Wijkverpleegkundige/ verpleegkundige Thuiszorg

Een wijk- of Thuiszorgverpleegkundige komt bij mensen thuis die zorg nodig hebben. Dit zijn vaak ouderen, mensen die thuis herstellen van een operatie of mensen met psychiatrische klachten. De wijk- of Thuiszorgverpleegkundige zorgt ervoor dat de zorg goed is geregeld en overlegt onder meer met de huisarts, het ziekenhuis en de mantelzorgers. De wijk- of Thuiszorgverpleegkundige stimuleert cliënten om zo goed mogelijk voor zichzelf te zorgen en schakelt daarbij ook hun netwerk in.
Voorbeelden: algemene verpleging, kraamzorg, huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, gespecialiseerde verzorging/verpleging.

fa-user

Sociaal Raadslieden

Sociaal raadslieden geven gratis advies. Ze weten precies waar u recht op heeft. En bij welke organisatie u wat moet regelen. Ze helpen bijvoorbeeld met formulieren invullen en brieven schrijven. Of met klachtenprocedures. In veel gemeenten zijn sociaal raadslieden. Er zijn spreekuren waar u vragen kunt stellen. Sociaal raadslieden geven informatie over: uitkeringen zoals de WW, bijstand, WIA en AOW;ontslag, ziekte en arbeidsomstandigheden, belastingen, schulden, huur, echtscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag, enz.
Kijk op de kaart van Nederland in welke gemeenten zij werkzaam zijn:
https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/sociaal-raadsliedenwerk-srw

fa-user

Medewerker maatschappelijke opvang

De kerntaak van de maatschappelijke opvang is het bieden van tijdelijk verblijf aan mensen zonder dak boven hun hoofd, gekoppeld aan zorg en begeleiding en/of het verhelpen van een crisis.
voorbeelden: woonbegeleider, maatschappelijk werker, medewerker maatschappelijke zorg.