Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Doneren via een aftrekbare periodieke gift

Door SUN Nederland minstens vijf jaar achtereen eenzelfde bedrag van minimaal € 100,- te geven, kan u nog meer betekenen voor SUN-noodhulp en (omdat wij beschikken over de ANBI-status) uw gift bovendien jaarlijks aftrekken van de belasting bij uw belastingaangifte.

Dit geldt alleen voor toekomstige giften. Donaties die vóór de ingangsdatum van de ondertekende overeenkomst aan SUN Nederland zijn geschonken, rekent de Belastingdienst niet mee. Voor details verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst.

Download de overeenkomst voor een aftrekbare periodieke gift. Vul zowel het exemplaar voor de schenker (pagina 1-2) als het exemplaar voor de ontvanger (pagina 3-4) in en mail deze naar info@sunnederland.nl.

Wij kennen dan een transactienummer toe en laten beide exemplaren van de overeenkomst ondertekenen door onze directeur. Vervolgens zorgen we ervoor dat u het volledig ingevulde en ondertekende exemplaar voor de schenker retour ontvangt voor uw eigen administratie.

Alvast hartelijk dank!

Team SUN Nederland