Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kennismaken met Hans Spigt

Hans Spigt

Voorzitter SUNN-bestuur, woont in: Dordrecht.

Wat is je motivatie om je als bestuurslid in te zetten voor SUNN en vanuit welke achtergrond doe je dat?

Als voormalig wethouder in Dordrecht en Utrecht en als voorzitter van de commissie Werk en Inkomen van de VNG tussen 2003 en 2010 heb ik veel te maken gehad met armoedeproblematiek. Voor mensen die met armoede en schulden te maken krijgen, ontwricht het hun hele leven en in de maatschappij leidt het tot sociale uitsluiting en ongewenste tegenstellingen. Alle reden om mensen (en vooral ook kinderen en jongeren) die met deze problematiek geconfronteerd worden te ondersteunen. Dat is en kan niet alleen een taak zijn van de overheid. Juist private weldoeners, stichtingen en kerken hebben al eeuwenlang een rol gespeeld in het bestrijden van armoede en doen dat nog steeds. SUNN is en kan de verbinding maken tussen publieke en private initiatieven en dat kan in deze onzekere tijd voor veel mensen met urgente noden het verschil zijn tussen uitvallen en meedoen.
Ook vanuit mijn werk als Voorzitter bij Jeugdzorg Nederland maak ik mee wat het voor jongeren betekent om op te groeien in armoede en hoe belangrijk het is dat je gesteund kan worden bij het verwezenlijken van dromen en plannen. SUNN kan hier zowel landelijk als lokaal een rol van betekenis spelen.

Welke maatschappelijke ontwikkelingen zie jij die belangrijk zijn voor SUNN?

De samenleving gaat om meer solidariteit vragen om (een vorm van) bestaanszekerheid en toegankelijke zorg voor iedereen te kunnen garanderen. Een moeilijke en ingewikkelde opgave, mede gezien de kosten die voortvloeien uit de klimaatafspraken en door de coronacrisis. We merken het nu al. Zonder de steunpakketten zouden veel meer ZZP’ers en bedrijven in de problemen zijn gekomen. Daarnaast gaat de sociaal maatschappelijke impact van de crisis op ons leven een belangrijke rol spelen; denk aan jongeren en studenten voor wie het toekomstperspectief ineens onvoorspelbaarder is. Zeker voor de sociaal zwakkere groepen en voor mensen die nu al een laag inkomen hebben kan een armoedevraagstuk ineens aan de orde zijn door een tegenvaller of een onverwachte noodzakelijke uitgave. Hier ligt voor SUNN en de noodhulpbureaus een opgave. Wellicht ook die van meer samenwerking tussen Voedselbanken, participatiefondsen, Leergeld, lokale noodhulpbureaus en gemeenten.

Met welk onderwerp zou je graag zien dat SUNN aan de slag gaat met samenwerkingspartners?

Het zou wat mij betreft goed zijn om te onderzoeken welke rol SUNN kan spelen bij het   ondersteunen van jongeren die vanwege onvoldoende inkomen of ontbreken van (noodzakelijke) hulp in grote problemen komen, vastlopen of gaan zwerven.
Een ander punt betreft het ondersteunen van mantelzorg-initiatieven gericht op het tegengaan van vereenzaming.

Wilt u reageren op bovenstaand interview? We ontvangen graag uw reacties via: info@sunnederland.nl