Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kennismaken met Véronique Kakebeeke-Gualthérie van Weezel

Véronique Kakebeeke-Gualthérie van Weezel

Sinds 2020 is Véronique Kakebeeke-Gualthérie van Weezel directeur van het vermogensfonds de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting. In maart 2023 trad zij met plezier als algemeen lid toe tot het bestuur van SUN Nederland. Véronique woont en werkt in Den Haag.

Bevlogenheid wekte belangstelling

Véronique werkte hiervoor al ruim tien jaar als projectadviseur bij de Gravin van Bylandt Stichting met Elisabeth Beelaerts van Blokland-van Schaijk (voormalig bestuurslid SUN Nederland) als directeur. “Zij heeft mij altijd betrokken bij haar werk voor SUN Nederland en haar enorme inzet en bevlogenheid heeft mijn belangstelling voor de landelijke stichting en urgente noodhulp gevoed. Toen de vacature voor een bestuurslid voorbij kwam, hoefde ik dan ook niet lang na te denken om te reageren.”

Lokale kennis en kunde zijn belangrijk

Tijdens haar eerste jaren bij de Bylandt Stichting heeft Véronique zich regelmatig bezig gehouden met het behandelen van aanvragen van individuele noodhulp in de gebieden waar nog geen noodhulpbureaus gevestigd waren. “Door dit werk kreeg ik steeds beter inzicht in armoedevraagstukken die in Nederland leefden en nog steeds leven. Ook werd mij duidelijk hoe belangrijk het is dat lokale kennis en kunde wordt gebruikt bij het organiseren van noodhulp en ten behoeve van een effectief lokaal armoede- en schuldenbeleid. Het door SUN Nederland en een aantal noodhulpbureaus ontwikkelde Datadashboard Urgente Noden en vooral de inzichten daaruit kunnen daaraan een relevante bijdrage leveren.” Dat SUN Nederland verbonden is aan het werk van de Bylandt Stichting die financiële hulp biedt aan verschillende lokale noodhulpbureaus en zelf geen individuele noden meer lenigt, is volgens haar een bijkomend voordeel.

Expertise van SUN Nederland benutten

“Het vormgeven van publiek-private samenwerking, daarbij de dialoog behouden en de kennis uitwisselen zie ik als een belangrijk onderdeel van het werk voor SUN Nederland. Nog altijd vallen veel mensen tussen wal en schip en ik hoop dat we hen met de noodhulpbureaus snel en goede hulp kunnen bieden. SUN Nederland heeft veel expertise in huis op het terrein van urgente noden, armoede, schulden, bestaanszekerheid en kansengelijkheid. Deze kan zowel door hulp- en dienstverlenende organisaties, Rijk en gemeenten als donateurs benut worden.”

Jongeren met achterstand

“Daarnaast zie ik de ontwikkeling waarbij jongeren door financiële problemen soms al met een achterstand de volwassen leeftijd bereiken. Armoede raakt iedereen. Helaas ook kinderen en jongeren. Het bieden van (financieel) perspectief, zal hopelijk een positieve invloed hebben op hun levens om een goede toekomst op te kunnen bouwen. Het project Jongvolwassenen van SUN Nederland, waarbij wordt gewerkt aan een tweetal arrangementen voor deze doelgroep, heeft dan ook mijn warme interesse”.

Sneeuwbaleffect bij oprichten SUN-noodhulpbureaus

Wat Véronique betreft ligt de komende tijd de focus van SUN Nederland op het oprichten van nieuwe SUN-noodhulpbureaus. “Ik denk dat het belangrijk is dat in die nieuwe gebieden solide en goed verankerde noodhulpbureaus komen. Dat kan ook omdat het door SUN Nederland bedachte SUN-format daarin voorziet. Hierdoor is bij nieuwe SUN-noodhulpbureaus in het land de onderlinge samenwerkingsrelatie met de betreffende gemeente(n), hulp- en dienstverleners, donateurs, SUN Nederland én een goede governance gewaarborgd.”
Dat er in 2023 al zoveel gaande is in ruim twintig (!) gemeenten dankzij de inzet van de medewerkers van SUN Nederland vindt Véronique mooi om te zien. “Hopelijk dragen alle SUN-noodhulpbureaus bij aan het sneeuwbaleffect om straks het hele land te kunnen voorzien van noodhulp. Er ligt nog veel werk, maar ik heb er alle vertrouwen in dat deze mooie rijdende SUN-trein niet meer te stoppen is en ik draag daar als bestuurslid graag aan bij!”