Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kennismaken met Jan Cees van Hasselt

Jan Cees van Hasselt

Maak kennis met algemeen bestuurslid: Jan Cees van Hasselt, woont in Gorssel, een dorp tussen Zutphen en Deventer.

Wat is jouw rol in het bestuur?

Ik ben al vanaf het prille begin betrokken, toen er nog geen sprake was van SUN Nederland, maar alleen van een losse samenwerking tussen de vermogensfondsen Stichting Samenwerking voor Urgente Noden (SSUN) en het Algemeen Fonds Bijzondere Noden (AFBN). Ik voelde die betrokkenheid vanuit mijn toenmalige werk als secretaris van de Ridderlijke Duitsche Orde, (RDO), een eeuwenoud instituut en charitatief vermogensfonds. Dit vermogensfonds was al lang actief op het gebied van de urgente noden. Ook voelde ik me betrokken bij het onderwerp vanwege mijn verleden als wethouder in de gemeente Zwolle.

Ik ben algemeen bestuurslid bij SUNN en vertegenwoordig samen met twee andere bestuursleden de ratio van de vermogensfondsen binnen het SUNN-bestuur. Het SUNN-bestuur is net als de besturen van de noodhulpbureaus tripartiet samengesteld: de wereld van de hulp- en dienstverleners, van de overheid en van de donateurs is erin vertegenwoordigd.

Ik ben blij dat ik dit werk ook nog in de twee jaar dat ik bij de RDO vertrok, mocht blijven doen. In juni 2021 zal ik vanwege het eind van mijn zittingstermijn bij SUNN mijn stokje overdragen aan mijn opvolger: RDO-lid Jan Willem van Heemstra.

Wat is je motivatie om je als bestuurslid in te zetten voor SUN Nederland?

De RDO werkt op het brede terrein van de armoedebestrijding en urgente individuele noden. De vele aanvragen daarvoor werden door het secretariaat als individuele gevallen behandeld, wat buitengewoon tijdrovend was en zeker niet altijd even effectief. Door ons is toen de gedachte van de lokale stichtingen voor urgente noden omarmd, waarbij de gemeente, de hulpverlening en donateurs betrokken zijn en waarin ook door RDO geld wordt gestort ter leniging van de urgente noden. Ik kon mijn bestuurlijke ervaring en netwerken binnen de gemeentelijke overheid, opgedaan als wethouder van Zwolle, goed ten dienste maken bij de uitrol van deze mooie publiek-private samenwerking die een SUN-noodhulpbureau is. Een effectieve aanvulling op de sociale infrastructuur. Vaak bestond mijn taak aan het overtuigen van burgemeesters of wethouders van het nut en de wenselijkheid van zo’n noodhulpbureau. Dat dit eigenlijk een cadeautje was aan de gemeente en daar zijn bestuurders en ambtenaren niet aan gewend. Dit lukte dus met afwisselend succes.

Welke maatschappelijke ontwikkelingen zie jij die belangrijk zijn voor SUNN?

Hoe goed wij het in Nederland op maatschappelijk terrein ook hebben georganiseerd, het is een illusie te denken dat we een perfect sluitend vangnet voor alle inwoners hebben gemaakt. Er zijn en blijven nog steeds veel gevallen waarin mensen tussen wal en schip (dreigen te ) vallen en waar de overheid geen voorziening voor heeft. In de huidige tijd zal dit door de heersende pandemie alleen maar versterken. Daarom is het ook zo toe te juichen dat wij bijvoorbeeld in staat worden gesteld, door grote fondsen om het opzetten van Sociale Leenfondsen te faciliteren bij de SUN-noodhulpbureaus. Het verstrekken van renteloze leningen aan ZZP-ers die tijdelijk krap zitten bijvoorbeeld. Ik voorzie dat hieraan een groeiende behoefte zal blijken te bestaan. Zeer recent was hiervan nog in Twente een mooi interview te lezen met de voorzitter van SUN Twente: Kleine lening SUN Twente heeft grote impact: “Geen stress als de deurbel gaat”

Met welk onderwerp zou je graag zien dat SUNN aan de slag gaat met samenwerkingspartners?

Ik ben heel positief over de inmiddels ter hand genomen ontwikkeling van een Datadashboard Urgente Noden. Dit digitale netwerk waar de afzonderlijke noodhulpbureaus gebruik van kunnen maken en waar ieder zijn eigen input kan leveren, zal de effectiviteit van de noodhulpbureaus zeer ten goede kunnen komen. En niet alleen voor hen is dit een waardevol instrumentarium, maar zeker ook voor de vermogensfondsen en hulp- en dienstverleners. Van elkaar leren, best practices uitwisselen, enz. SUNN kan er een mooie stimulerende rol in spelen.