Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Ineke Blankenspoor

Algemeen bestuurslid. Woont met veel plezier in een klein dorpje ten noorden van de stad Groningen.

Wat is je motivatie om je als bestuurslid in te zetten voor SUN Nederland en vanuit welke achtergrond doe je dat?

Ineke Blankenspoor, bestuurslid SunNederland.

Ik heb Sociale Wetenschappen gestudeerd, heb in de hulpverlening gewerkt, ben directeur geweest in de volwasseneneducatie, heb een eigen onderneming gehad op het gebied van personeel en organisatie en ben adviseur en onderzoeker geweest op het gebied van het sociale domein. Mijn laatste baan, ik ben nu gepensioneerd, was het opzetten en leiden van het noodhulpbureau SUN Friesland.

Ik zet me in voor SUNN, omdat ik zie dat financiële noodhulp essentieel is om gaten te dichten in onze individualistische samenleving, die uitgaat van zelfredzaamheid en het hebben van een behoorlijk aantal vaardigheden om om te gaan met wetten en regelingen. De publieke sector is steeds meer uitgekleed én ingewikkelder geworden, bureaucratischer.

Ik vind het onaanvaardbaar dat zoveel mensen tussen wal en schip vallen en in schrijnende situaties terecht komen. Ik vind het belangrijk dat we dit in Nederland niet laten gebeuren. De overheid kan en/of doet het niet. Het particulier initiatief wil wel. Er is genoeg geld in Nederland. Veel fondsen en organisaties willen iets doen voor hun medemensen.

Welke maatschappelijke ontwikkelingen zie jij die belangrijk zijn voor SUNN?

Men ziet steeds meer in dat onze bureaucratie problemen veroorzaakt. De Ombudsman heeft hier behartenswaardige dingen over geschreven. Politiek gezien heeft de Toeslagenaffaire veel duidelijk gemaakt. En deze affaire is nog maar het topje van de ijsberg. Het is goed dat het slecht functioneren van overheden en uitvoerende instellingen nu landelijk aangekaart wordt.

Er komt steeds meer besef dat in een rijk land als Nederland het niet nodig is dat mensen zo in de moeilijkheden komen. We hebben teveel regels en de menselijke maat is zoek. Soms is maar weinig geld nodig om schrijnende situaties te voorkomen. Noodhulp kan dit snel waardoor veel maatschappelijke kosten en persoonlijk leed voorkomen worden. SUNN kan zich inzetten om landelijke dekking van noodhulp mogelijk te maken.

Met welk onderwerp zou je graag zien dat SUNN aan de slag gaat met samenwerkingspartners?

Ik vind het belangrijk dat SUNN in samenwerking met de noodhulpbureaus meer werk maakt van het signaleren van oorzaken van problemen, wat er mis gaat in de praktijk. De meeste noodhulpbureaus hebben afzonderlijk onvoldoende middelen om systematisch te signaleren. Gezamenlijk zou dit goed opgepakt kunnen worden. De ontwikkeling van het nieuwe Datadashboard Urgente Noden (DUN) is hiervoor een goed middel.