Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kennismaken met Elisabeth Beelaerts

Elisabeth Beelaerts

Algemeen bestuurslid, woont in Den Haag en ook een beetje in Twente

Wat is je motivatie om je als bestuurslid in te zetten voor SUN Nederland en vanuit welke achtergrond doe je dat?

In ons land komt jaarlijks een flink aantal mensen in heftige financiële nood en daarmee ook in sociaal isolement. De eindjes zijn met geen mogelijkheid meer aan elkaar te knopen. Dit kan gebeuren door een samenloop van omstandigheden – soms onverwachte als ziekte, werkeloosheid – en treft meer mensen dan je in ons welvarende land op het eerste gezicht zou denken. Armoede is vaak stil.

Als beroep op een uitkering van de overheid niet meer mogelijk is en deze mensen door de gaten van het vangnet van ons sociale zekerheidstelsel (dreigen te) vallen, maakt een noodhulpbureau snelle hulp toegankelijk. Met een financiële bijdrage wordt in de dringendste zorg voorzien en wordt bijvoorbeeld een huisuitzetting voorkomen. Niet alle problemen zijn daarmee opgelost, maar het is een stap om mensen in een kwetsbare positie weer op weg te helpen.

De formule van een noodhulpbureau is ijzersterk: de professionele medewerkers van een lokaal, of regionaal noodhulpbureau kennen de situatie, de overheid en het maatschappelijke werk in de omgeving. Met deze kennis, financieel inzicht en sociaal inlevingsvermogen kunnen de steunaanvragen doeltreffend en snel worden behandeld. Het bureau wordt gefinancierd door een publiek-private samenwerking: de lokale overheid draagt de exploitatielasten, terwijl private financiers, met name vermogensfondsen, de kas waaruit de giften worden gedaan, vullen.

Een noodhulpbureau is een win-winsituatie voor allen die erbij betrokken zijn;

  • voor de hulporganisaties die nu bij één loket terecht kunnen en niet meer allerlei fondsen in het land hoeven te benaderen voor de steunaanvragen,
  • voor de geldgevende fondsen die weten dat deze aanvragen nu lokaal en ter zake kundig snel worden behandeld,
  • voor de gemeente die hiermee inzicht krijgt in de gaten van het sociale vangnet en het allerbelangrijkste:
  • voor de mensen in ernstige financiële nood die door een noodhulpbureau sneller en efficiënter hulp krijgen.

Dáárvoor wilde ik me inzetten!

Vanuit mijn werk bij een vermogensfonds, de Bylandt Stichting, ben ik vanaf 2004 actief betrokken bij het initiatief om meer noodhulpbureaus in ons land op te richten. Voorbeeld daarvoor waren destijds de enige twee grote noodhulpbureaus: SSSF in Den Haag (inmiddels SFDH) en FBNA in Amsterdam.

Welke maatschappelijke ontwikkelingen zie jij die belangrijk zijn voor SUNN?

Alle maatschappelijke ontwikkelingen hebben in meer of mindere mate invloed op ons allen, maar treffen bijna altijd de meest kwetsbaren in onze samenleving het hardst: of het nu de coronapandemie is, de klimaatverandering, de energietransitie, of de onrust en oorlog in de wereld. Om de ontwikkelingen te volgen is informatie van noodhulpbureaus en vermogensfondsen voor SUN Nederland van belang. Beide, noodhulpbureaus en fondsen, vormen een spiegel van de samenleving; een toename van het aantal aanvragen voor bijvoorbeeld zwerfjongeren, of voor ongedocumenteerden of eenzame ouderen duidt op een toename van de problemen in die maatschappelijke sectoren.

Het lijkt me goed dat SUN Nederland via deze informatiestromen ook probeert een landelijk beeld te krijgen van een specifieke kwetsbare groep, namelijk de mensen zonder geldige documenten. Die groep is groeiend, (in de gemeente Den Haag misschien wel circa 50.000 personen), heeft een ondergrondse subcultuur, is erg kwetsbaar en heeft zeker steun en zorg nodig.

Met welk onderwerp zou je graag zien dat SUNN aan de slag gaat met samenwerkingspartners?

Allereerst met het realiseren van een landelijk dekkend netwerk van noodhulpbureaus. Het is héél geweldig dat het ING Nederland fonds bereid is SUN Nederland daarbij financieel te ondersteunen! Het vertrouwen dat zij SUN Nederland schenkt, maakt dat ons bureau zich met nog meer tomeloze inzet en kracht op deze veelomvattende taak richt, net als op de vorming van de SUNN-Academie.

Daarnaast juich ik actie van SUN Nederland en de noodhulpbureaus toe op het gebied van tandartskosten: bij de meeste noodhulpbureaus in ons land speelt een toename van het aantal aanvragen voor tandartskosten. Sinds de basale tandartszorg en controle uit het basispakket van de zorgverzekering is gehaald, neemt het aantal, deels onverzekerde, mensen dat niet, of veel te laat naar de tandarts gaat toe. Een slecht gebit heeft gevolgen voor iemands functioneren in de maatschappij; leven met pijn, minder kans op werk, sociaal isolement.

Via het Datadashboard Urgente Noden dat we in gezamenlijkheid ontwikkelen kunnen de landelijke data op dit terrein gebundeld worden. Met het resultaat kunnen alle noodhulpbureaus en SUN Nederland een signaal afgeven aan de landelijke politiek om daarmee de basale en acute mondzorg weer terug te krijgen in het basispakket van de zorgverzekering.

Tot slot: Voor mensen die het oorlogsgeweld ontvluchten zal SUN Nederland met de samenwerkingspartners helpen waar dat mogelijk is, maar dat spreekt eigenlijk van zelf.