Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kennis maken met Edith van Ruijven

In maart 2023 trad Edith van Ruijven toe tot het bestuur van SUN Nederland als algemeen lid. Edith heeft op dit moment een opdracht bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Haar kennis over het beleid van Rijk en gemeenten komen bij SUN Nederland goed van pas. Edith woont in Leiden.

Beleid sluit niet altijd aan op de praktijk

De afgelopen 20 jaar heeft Edith als zelfstandig (programma)manager vanuit het gemeentelijk perspectief gewerkt in het sociaal domein. Edith vertelt over haar werkzame leven: “Op dit moment ben ik bij de VNG opgavemanager voor de programma’s ‘Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag’ en ‘Verbinden Schuldendomein’. Vanuit deze programma’s heb ik de afgelopen jaren gemeenten kunnen begeleiden bij de uitvoering van ondersteuning aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslag en de implementatie van diverse wetten op het terrein van schulden.”
Uit eigen ervaring weet Edith dat wet- en regelgeving niet altijd aansluit op de individuele situaties van mensen. Ook aanvullend landelijk, dan wel lokaal beleid, slaagt daar niet altijd in. Denk bijvoorbeeld aan de Herstelwet Kinderopvangtoeslag, of de energietoeslagen. Hoe goed de overheid het ook probeert te regelen, er zullen altijd mensen tussen wal en schip vallen. Daarom is het zo goed dat er SUN-noodhulp wordt geboden aan mensen die in de financiële problemen komen. Edith: “Ik hoop als bestuurslid met mijn kennis van de lokale praktijk bij gemeenten een bijdrage aan SUN Nederland te kunnen leveren. Zodat SUN Nederland de oprichting van nog meer SUN-noodhulpbureaus kan realiseren en meer mensen met urgente noden kan ondersteunen.”

Bestaanszekerheid

Vragen we Edith naar maatschappelijke ontwikkelingen die belangrijk zijn voor SUN Nederland, dan refereert zij direct aan het belangrijkste thema van de afgelopen verkiezingen, namelijk bestaanszekerheid. Edith: “dit thema zal ook de komende jaren belangrijk blijven. Iedereen zou een inkomen moeten hebben dat genoeg is om zowel van te leven als ook om er alle sociale basisvoorzieningen van te kunnen betalen. Bestaanszekerheid gaat niet alleen over de hoogte, maar ook over de voorspelbaarheid van inkomen. Het is fijn om te weten waar je financieel aan toe bent, in plaats van afhankelijk te zijn van het aanvullen van een te laag inkomen met de vele tientallen (niet altijd even toegankelijke) regelingen die er nu zijn. Bestaanszekerheid gaat ook over werkzekerheid, over een overheid die werkt vanuit vertrouwen en over een dak boven je hoofd en toegang tot zorg. Zorg en huisvesting zijn noodzakelijke randvoorwaarden om te kunnen werken. Ik ben benieuwd of het de Rijksoverheid, gemeenten en maatschappelijke partners lukt om de komende periode op het terrein van bestaanszekerheid een doorbraak te bereiken.”

Aandacht voor jongvolwassenen

“Eén op de vijf jongvolwassenen heeft schulden”, zegt Edith als we haar vragen met welk onderwerp SUN Nederland aan de slag moet gaan. “Met de legalisering van online gokken en de toenemende mogelijkheden van achteraf betalen, zien we dat het aantal jongvolwassenen met een schuldenregistratie stijgt. Schulden hebben grote impact op keuzes die jongvolwassenen ten aanzien van opleiding en werk kunnen maken en kunnen daardoor effect hebben op de rest van hun leven. SUN-noodhulp kan door toekenning van soms kleine verzoeken, zoals voor een fiets of geld voor een scooterrijbewijs, het verschil maken, waardoor iemand aan het werk kan en een eigen inkomen kan verwerven. SUN Nederland is in samenwerking met een aantal fondsen al gestart aan een project om meer voor de doelgroep jongvolwassenen te doen. Het zou goed zijn om als SUN Nederland samen met gemeenten en lokale maatschappelijke organisaties te kijken hoe we het aanbod aan jongvolwassenen verder kunnen uitbreiden.”