Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kennismaken met Anne van Beuningen

Anne van Beuningen

Algemeen bestuurslid, woont in Maarn op de Utrechtse Heuvelrug.

Wat is je motivatie om je als bestuurslid in te zetten voor SUNN en vanuit welke achtergrond doe je dat?

15 jaar geleden raakte ik betrokken bij de activiteiten van de rechtsvoorganger van SUN Nederland. Namens een financiële dienstverlener organiseerde ik in verschillende steden rondetafelgesprekken over armoedebestrijding en welzijn op lokaal niveau. Daar spraken vertegenwoordigers van lokale vermogensfondsen met de plaatselijke politiek en hulpverlening. Het was een eyeopener om te zien hoeveel er te winnen was met meer uitwisseling. Iedereen zette zich op zijn manier in voor mensen in de marge, maar er ging zoveel potentieel verloren doordat men langs elkaar heen werkte.

Als antropoloog geloof ik in de waarde van het verbinden van verschillende werelden; luisteren naar elkaars verhaal, elkaars perspectief begrijpen en zoeken naar gezamenlijkheid. Dat is precies wat er gebeurt bij de noodhulpbureaus die SUN Nederland opricht en ondersteunt. Op basis van gelijkwaardigheid wordt samengewerkt, waarbij elke partij zijn eigen kracht en expertise inbrengt en zo ontstaat synergie. Samen meer mogelijk maken; daar krijg ik energie van! Daarom zet ik me met veel plezier in als bestuurslid. In het bestuur vertegenwoordig ik de wereld van vermogensfondsen en het particuliere initiatief. Prachtig om te zien hoe door deze publiek-private samenwerking hun middelen worden ingezet bij de noodhulpbureaus waar zij echt verschil maken voor mensen met urgente noden.

Welke maatschappelijke ontwikkelingen zie jij die belangrijk zijn voor SUNN?

Er is op dit moment veel onzekerheid rond de effecten van de coronacrisis; hoe gaan op de iets langere termijn de effecten zijn op hen die al rond het bestaansminimum leefden en op de groep die daarmee voor het eerst te maken zal krijgen? De keten rondom armoede, schulden en urgente noden maakt zich op voor een “hausse” aan hulpvragen wanneer de overheidssteun straks wordt afgebouwd. Of deze er gaat komen en hoe dit doorwerkt bij lokale noodhulpbureaus moeten we in de nabije toekomst gaan merken. Het is voor SUNN belangrijk om dit goed te monitoren om zo te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen.

In het algemeen zie je dat onze samenleving steeds ingewikkelder wordt, waardoor een groeiende groep mensen zich daarin lastig staande weet te houden, laat staan kan participeren. Laaggeletterdheid, onbekendheid met digitale loketten, wet- en regelgeving en voorzieningen, dit alles zorgt ervoor dat juist de mensen die het afhankelijkst zijn van ons sociale zekerheidstelsel daartoe slecht toegang hebben. Maatschappelijke complexiteit heeft een uitsluitende werking en zorgt voor sociale marginalisatie. SUNN speelt wat mij betreft ook een belangrijke rol in het aanjagen van de transitie naar een rechtvaardiger systeem. Door te signaleren waar het fout gaat, maar ook door haar sleutelpositie en netwerk strategisch in te zetten, bijvoorbeeld door het organiseren van een Breed Maatschappelijk Overleg. Hierbij brengen we verschillende sectoren samen om een bepaalde problematiek uit te diepen en te zoeken naar oplossingsrichtingen, dit jaar staan ‘kwetsbare jongeren’ op de agenda.

Met welk onderwerp zou je graag zien dat SUNN aan de slag gaat met samenwerkingspartners?

De Nationale ombudsman start deze zomer een onderzoek naar de problemen die statushouders ervaren die rond het sociaal minimum leven. Een onevenredig groot deel van de nieuwkomers kampt met financiële problemen en ervaart daardoor ook urgente noden. Daarbij spelen heel specifieke factoren een rol, zoals onbekendheid met het Nederlandse systeem van sociale voorzieningen, trauma en slechte baankansen. De ombudsman wil door het onderzoek eventuele knelpunten boven tafel krijgen, die leiden tot financiële problemen bij statushouders en in kaart brengen welke rol de overheid speelt of zou kunnen spelen bij het oplossen van deze knelpunten. Ik ben erg benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek en denk dat het belangrijk is om ons beleid hiermee te verrijken. Het is belangrijk dat bij de noodhulpbureaus voldoende kennis en ervaring aanwezig is over de specifieke hulpvragen die er leven, zodat ook deze groep kan rekenen op steun in moeilijke tijden.