Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Kennismaken met Rudi Koops

Rudi Koops

Eind 2020 aangetreden als bestuurslid en sinds medio 2021 penningmeester bij SUN Nederland. Vormt samen met voorzitter Hans Spigt en directeur Nathalie Boerebach het Dagelijks Bestuur van de stichting. Woont met zijn vrouw Geertje en twee kinderen Thom en Elske al ruim 20 jaar in de gemeente Houten, maar zijn ‘roots’ liggen in het dorp Hollandscheveld (gemeente Hoogeveen) in Drenthe.

Wat is je motivatie om je als bestuurslid in te zetten voor SUN Nederland en vanuit welke achtergrond doe je dat?

Rudi Koops, SUN Nederland.

Ik kom uit een gezin dat het financieel niet breed had. Mijn ouders leefden zuinig en er werd ‘op de kleintjes gelet’. Op vakantie gaan, was er bijvoorbeeld niet bij. Wellicht zou je het kunnen kwalificeren als armoede. Armoede vind ik een lastig begrip. Armoede in Nederland is tenslotte iets anders dan armoede in Afrika. Als voorbeeld noem ik de tandartskosten. In een rijk land als Nederland komt het helaas voor dat mensen de tandarts niet kunnen betalen; daarom de tandarts niet kunnen bezoeken en een slecht gebit krijgen. Dat vind ik armoede! Mijn drijfveer is dan ook dat iedereen in Nederland toegang moet hebben tot bepaalde voorzieningen.

In dat kader ben ik een aantal jaren penningmeester geweest bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur en nu dus bestuurslid bij SUN Nederland waar ik vorig jaar Jan Mol mocht opvolgen als penningmeester. Ik ben blij dat ik een steentje kan bijdragen aan het werk van SUN Nederland.

Welke maatschappelijke ontwikkelingen zie jij die belangrijk zijn voor SUN Nederland?

Je ziet het verschil in rijkdom in Nederland steeds groter worden. Mensen met kansen en mensen met minder kansen. Zit je in die laatste groep, dan is het niet altijd makkelijk daaruit te komen. Daarbij komt dat het gemiddelde prijspeil in Nederland steeds verder toeneemt. Ga naar een willekeurige supermarkt en ten opzichte van 6 maanden geleden zijn de prijzen van producten met 10% of meer gestegen. Dit terwijl het inkomen veelal niet of nauwelijks is toegenomen. Hierdoor ontstaan voor veel mensen in de maatschappij grote problemen. Ondanks dat er in Nederland vele regelingen en voorzieningen zijn, kunnen bepaalde mensen hier geen beroep op doen en vallen daardoor buiten de boot.

Op vele plaatsen in Nederland zijn er gelukkig noodhulpbureaus, die deze mensen bijstaan en helpen. Een lokaal SUN-noodhulpbureau is het loket waar mensen met financiële problemen (via hun hulpverlener) kunnen aankloppen. Op dit moment is SUN Nederland mede dankzij financiering door diverse partners bezig om in geheel Nederland nieuwe noodhulpbureaus op te starten, zodat er landelijke dekking ontstaat en het niet meer uitmaakt waar iemand woont.

Met welk onderwerp zou je graag zien dat SUN Nederland aan de slag gaat met samenwerkingspartners?

Communicatie omtrent urgente noden, armoede en schulden. Waar hebben we het nu eigenlijk over? Laten we zaken concreet maken door voorbeelden te geven en een gezicht te geven. Waardoor belanden mensen in de problemen en wat doet het met mensen? Ik denk hierbij ook aan gedragingen van mensen en hoe keuzes er (plotseling) heel anders uit komen te zien. Veel mensen leven in ‘bubbels’ in deze maatschappij en wanneer het met hen goed gaat, kunnen ze zich er geen voorstelling maken hoe mensen in een andere bubbel (schrijnende) armoede hebben. Dit moet beter. Ik zou het mooi vinden wanneer SUN Nederland uitleg geeft over wat er in Nederland speelt en hoe we daar een rol in kunnen vervullen tezamen met de lokale noodhulpbureaus en de vele samenwerkingspartners.