Vind een noodhulpbureau
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Help ons om een nieuw SUN-noodhulpbureau op te zetten

Als gemeente, donateur, hulp- of dienstverlenende organisatie kunt u ons helpen om een landelijk dekkend netwerk van SUN-noodhulpbureaus mede vorm te geven. Maar ook als (groep) particulier(en) of als maatschappelijke organisatie kunt u de motor zijn achter de eerste stappen tot oprichting van een SUN-noodhulpbureau.

SUNN heeft een viertal redenen om een verkenning naar nut, wenselijkheid en haalbaarheid te starten:

  1. de lokale/regionale wens tot uitbreiding van een bestaand SUN-noodhulpbureau (opschaling)
  2. officiële statistieken en onderzoeken wijzen uit dat er in de betreffende gemeente(n) veel noden zijn vanwege armoede, schulden, langdurige werkloosheid
  3. er is op bestuurlijk niveau lokaal enthousiasme (opportuniteit) vanuit het gemeentelijk apparaat of vanuit (regionale) organisaties in de betreffende gemeente(n)
  4. er zijn vermogensfondsen die de wens uiten dat SUN Nederland een SUN-noodhulpbureau opricht in hun werkgebied

Welk voorwerk kunt u zelf alvast doen om de verkenning te starten?
Wellicht staat u in contact met een aantal sleutelfiguren binnen uw gemeenschap of heeft u een netwerk rondom het vraagstuk urgente noden? Om alvast een start te maken met een eerste oriëntatie kunt u een groep geïnteresseerden bijeen brengen om met hen te bespreken of zij nut, noodzaak en wenselijkheid onderschrijven van de komst van een SUN-noodhulpbureau. Wanneer binnen uw groep voldoende animo en enthousiasme blijkt, komt SUNN graag langs om verdere stappen samen met u en uw (werk)groep te bespreken.

Heeft u een reeds bestaand initiatief en wilt u met ons verkennen of het interessant is om te starten of om over te stappen naar het (tripartiete) SUN-format van gemeenten, donateurs, hulp- en dienstverleners?  Neem dan vooral contact met ons op!

Bent u werkzaam als bestuurder van een gemeente, een vermogensfonds, of andere organisatie die een rol van betekenis kan spelen bij de oprichting van een SUN-noodhulpbureau? Schroom dan niet om contact op te nemen en de mogelijkheden verder te bespreken!

info@sunnederland.nl