Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Bijdragen aan SUN Nederland

U kunt op verschillende manieren bijdragen aan het werk van SUN Nederland. Uw bijdrage maakt het mogelijk dat wij onze doelstellingen kunnen realiseren.

 

Kennis, ervaring en netwerken

Beschikt u of uw organisatie over relevante kennis, deskundigheid en ervaring of netwerken die u gratis eenmalig of structureel ter beschikking wilt stellen aan SUN Nederland? Neem dan contact op met SUN Nederland om de mogelijkheden te bespreken.
Suggestie: Kijk eens op de overzichtskaart waar SUN Nederland in gesprek is over de oprichting van een nieuw SUN-noodhulpbureau. Wellicht ziet u mogelijkheden om ons in dit proces te ondersteunen omdat u in die betreffende gemeente werkt of woonachtig bent? Of wellicht heeft u in uw netwerk contacten met personen die bij een nieuw SUN-noodhulpbureau een rol zouden kunnen spelen als bestuurslid of als donateur en kunt u als tussenpersoon een rol spelen?
SUN Nederland zou ook graag op landelijk niveau in contact komen met relevante personen en organisaties die de stichting verder kunnen helpen, bijvoorbeeld mensen die binnen het bedrijfsleven, fondsen of de overheid een rol willen spelen en ondersteuning willen bieden bij het vraagstuk rondom urgente noden, armoede en schulden.

Heeft u goede ideeën? Laat het ons vooral weten, we kunnen uw ondersteuning goed gebruiken!

Middelen en diensten

U kunt het werk van SUN Nederland steunen door het doneren van diensten of middelen. Hierbij kunt u denken aan alle zaken die dienen ter ondersteuning van de doelstellingen van SUN Nederland en die voor SUN Nederland kostenbesparend of ondersteunend/ ontzorgend werken. Bijvoorbeeld donaties, in- of bruikleen van goederen, personeel, organisatorische aspecten, juridische zaken, informatie, automatisering, aanschaffingen en huisvesting.
Neem vooral contact met SUN Nederland op om de mogelijkheden te bespreken in het kader van uw MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), wij kunnen uw ondersteuning goed gebruiken!

Suggestie: Wellicht bent u goed in het maken van video’s of animaties en wilt u deze gratis ter beschikking stellen aan SUN Nederland? Of heeft u als bedrijf Kerstpakketten of relatiegeschenken (over) die wij vanuit SUN Nederland zouden kunnen schenken aan relaties? Of bent u notaris en biedt u aan om voor alle SUN-bureaus gratis een oprichtingsakte te verzorgen? Of heeft u een vergaderlocatie waar wij gratis gebruik van kunnen maken met grote gezelschappen? Of heeft u goede ervaring met een SUN-noodhulpbureau en het werk van SUN Nederland en wilt u een review schrijven die we op deze site kunnen plaatsen zodat u ook anderen deelgenoot kunt maken van uw enthousiasme ?

Kortom: wilt u SUN Nederland versterken door middel van inzet van uw woorden, daden, middelen of diensten? Dan horen wij dat bijzonder graag!

Geld

Zonder geld kan SUN Nederland haar werk gewoonweg niet doen. U kunt het werk van SUN Nederland steunen door het doneren van geld, door het organiseren van crowdfunding of een door een sponsoractie ten bate van SUN Nederland te organiseren. Schenkingen die u doet mag u -onder voorwaarden- aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). SUN Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. Als ANBI hoeft SUN Nederland zelf ook geen schenk- of erfbelasting te betalen over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging.

Met uw donatie kan SUN Nederland haar doelstellingen realiseren of soms net dat kleine beetje extra investeren waar anders geen geld voor zou zijn geweest. Uw gift is meer dan welkom.

Doneren

Uw contactpersoon

Nathalie Boerebach
directeur
06 51387989N.Boerebach@sunnederland.nl