Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Bijdragen aan alle SUN-noodhulpbureaus

U kunt op verschillende manieren bijdragen aan het werk van SUN-noodhulpbureaus in Nederland.

 

Kennis

Beschikt u of uw organisatie over relevante kennis, deskundigheid en ervaring of netwerken die u gratis eenmalig of structureel ter beschikking wilt stellen aan SUN-noodhulpbureaus? Neem dan contact op met SUN Nederland om de mogelijkheden te bespreken. We kunnen uw inzet goed gebruiken!

Suggestie: wellicht bent u of kent u iemand die SUN-noodhulpbureaus een warm hart toedraagt en bereid is om gratis een landelijke bijeenkomst te organiseren waarin een actueel thema op het programma staat, of heeft u veel deskundigheid op het gebied van urgente noden, armoede en schulden en wilt u SUN-noodhulpbureaus daarmee terzijde staan? Laat het ons weten!

Middelen

U kunt SUN-noodhulpbureaus steunen door het doneren van diensten of middelen. Hierbij kunt u denken aan alle zaken die dienen ter ondersteuning van hun doelstellingen en die voor hen kostenbesparend of ondersteunend/ ontzorgend werken. Bijvoorbeeld donaties, in- of bruikleen van goederen, personeel, organisatorische aspecten, juridische zaken, informatie, automatisering, aanschaffingen en huisvesting.

Suggestie: wellicht heeft uw organisatie goederen of diensten in de aanbieding die SUN-noodhulpbureaus gratis kunnen krijgen en verspreiden onder de mensen die urgente noden hebben. Bijvoorbeeld overtollige voorraden uit het magazijn, een verblijf in een vakantiewoning of gratis toegangskaarten voor een attractiepark. Of bent u bedreven in fondsenwerving of een kei in administratie en wilt u op die manier een steentje bijdragen aan het werk van SUN-noodhulpbureaus?
Neem vooral contact met SUN Nederland op om de mogelijkheden te bespreken, ook in het kader van uw MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), de SUN-noodhulpbureaus kunnen uw ondersteuning goed gebruiken!

Geld

U kunt het werk van de SUN-noodhulpbureaus ook steunen door het doneren van geld, door crowdfunding of door een sponsoractie ten bate van SUN-noodhulpbureaus te organiseren.
Schenkingen die u doet mag u -onder voorwaarden- aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zowel SUN Nederland als de meeste SUN-noodhulpbureaus zijn door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. Als ANBI hoeven zij ook geen schenk- of erfbelasting te betalen over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging.
Omdat SUN-noodhulpbureaus giften geven aan mensen die in urgente nood verkeren weet u dat uw geld goed terecht komt bij die mensen in Nederland die dat het hardst nodig hebben.

Uw contactpersoon

Nathalie Boerebach
directeur
06 51387989N.Boerebach@sunnederland.nl