Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Werken aan Dashboard Urgente Noden

In 2020 is SUN Nederland in samenwerking met lokale noodhulpbureaus gestart met het ontwikkelen van een landelijk Datadashboard Urgente Noden. Hierin ontsluiten we gezamenlijk op landelijk en lokaal niveau wat de noodhulpbureaus (en op termijn ook andere partijen zoals vermogensfondsen en diaconieën) in het land doen op het gebied van noodhulp.

Met deze kwalitatieve en kwantitatieve informatie kunnen noodhulpbureaus en SUN Nederland partijen waarmee zij samenwerken informeren. Zodoende willen wij een bijdrage leveren aan een beter beleid rondom urgente noden, armoede en schulden.

Medio 2021 hopen we een eerste versie gereed te hebben. We houden u op de hoogte!