Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Vermogensfondsen verkennen deelname Datadashboard Urgente Noden

Vier vermogensfondsen die individuele noodhulp verlenen verkennen momenteel samen met SUN Nederland de toetreding tot het Datadashboard Urgente Noden (DUN). Wanneer ook deze vermogensfondsen hun data gaan delen via het datadashboard ontstaat er een steeds beter landelijk beeld van alle noodhulp die aan mensen met urgente noden wordt gegeven in Nederland vanuit private partijen.

Vier vermogensfondsen

Momenteel zijn de Ridderlijke Duitsche Orde, het Dekkersfonds, Stichting KF Hein en de Dullertsstichting betrokken bij de verkenning. Op termijn kunnen ook andere charitatieve vermogensfondsen instappen.

Verkenning in stappen

Tijdens de verkenning wisselen de deelnemers en hun besturen onderling informatie uit over onder meer hun werkwijze, hun aanvraagsystemen en urgente noden in Nederland. Op deze manier krijgt ieder fonds een compleet beeld van wat het DUN inhoudt, op welke wijze zij eraan zouden kunnen bijdragen en welke meerwaarde dit kan opleveren voor de huishoudens met urgente noden in Nederland, het fonds zelf, Rijk, gemeenten en overige partijen. Ook houden de deelnemers, in het kader van data met elkaar kunnen delen, een technische inventarisatie. Daarbij kijken we naar de categorisering van noodhulp in de aanvraagsystemen van de verschillende vermogensfondsen en naar welke anonieme data voor het landelijk beeld relevant zijn. In een volgende fase willen we graag een vergelijkbaar traject doorlopen met kerkelijke noodfondsen.

Alle betrokkenen zijn enthousiast over de verkenningsfase. Niet alleen de verkenners van de vermogensfondsen zelf, maar ook het Regieteam van DUN, de huidige DUN-deelnemers en SUN Nederland. Bent u werkzaam voor een charitatief vermogensfonds dat urgente noden lenigt en heeft uw organisatie interesse in meer informatie of wilt u deelnemen? Laat het ons vooral weten!

Wordt vervolgd!