Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Van Crisisfonds naar SUN Zutphen e.o.

Met grote spoed werd het tijdelijke Crisisfonds Zutphen door SUN Nederland, SUN Liemers-Achterhoek en de gemeente uitgedacht en opgericht. Het Crisisfonds werd gerund door een Zutphense coördinator onder leiding van SUN Liemers-Achterhoek. Onlangs vond de evaluatie plaats. In de tussentijd is er ook een draagvlakonderzoek geweest naar de oprichting van SUN Zutphen en omgeving. Op basis van deze evaluatie en de uitkomsten van het draagvlakonderzoek is besloten om SUN Zutphen op te richten.

Bijna een half miljoen aan noodhulp in drie maanden

In het korte bestaan van het Crisisfonds hebben hulp- en dienstverleners voor ruim 300 huishoudens aanvragen ingediend en er is voor een bedrag van bijna een half miljoen euro aan giften uitgekeerd. Dat alles zoveel mogelijk volgens de werkwijze en maatstaven van een SUN-noodhulpbureau. Uit het grote aantal aanvragen en de hoogte van het totaalbedrag blijkt hoe hoog de urgente nood was onder de inwoners van Zutphen.

De coördinator van het Crisisfonds, André Terink, concludeert dat het buitengewoon schrijnend is dat er in deze korte tijd zoveel aanvragen zijn binnengekomen. “En ja, we zijn ruimhartig geweest, passend bij de opdracht zoals we die meegekregen vanuit de gemeente, maar alle aanvragen waren nodig en een schreeuw om hulp. We hebben met deze korte intense actie een beweging gecreëerd, een golf die in mijn optiek slechts het topje van de ijsberg beroerd heeft”.

“Succesfactoren”

De drijvende krachten achter het Crisisfonds.

We zouden het Crisisfonds een succes kunnen noemen, al zit daar een zure smaak aan, omdat het laat zien dat schrikbarend veel inwoners tekortkomen. Wat maakt dat het Crisisfonds in Zutphen zo goed heeft gewerkt? Allereerst komt dit door de goede voorbereidingen die getroffen werden door SUN Nederland en de gemeente en door de goede communicatie. SUN Liemers-Achterhoek heeft zich hard gemaakt om de inwoners van Zutphen te bereiken en te ondersteunen door alle hulpverlenende instanties en hulpverleners te mobiliseren, te stimuleren en te inspireren om deze kans om een aanvraag te doen voor cliënten aan te grijpen. Ruim 30 verschillende organisaties hebben aanvragen gedaan; van bewindvoerders, zorginstellingen tot buurthuizen en schuldhulpmaatjes.

Tel daarbij op de tomeloze inzet van de hulp- en dienstverleners, maar zeker ook de vrijwilligers die uren hebben vrijgemaakt om gesprekken met inwoners te voeren. Aan de hand daarvan zijn ook veel aanvragen ingediend. Verschillende hulp- en dienstverlenende organisaties wisten elkaar (steeds) beter te vinden en vulden elkaar aan. Er zijn in korte tijd bruggen geslagen tussen verschillende hulpverlenende instanties.

Tenslotte was het de insteek van de gemeente Zutphen om de drempel voor het indienen van een aanvraag zo laag mogelijk te maken.

Van tijdelijk naar structureel

Mede gevoed door de ervaringen met het Crisisfonds is heeft men in Zutphen de verwachting dat er een structureel hogere behoefte is aan noodhulp. Deze behoefte aan noodhulp wordt in het draagvlakonderzoek dat op 15 mei 2023 is gepresenteerd duidelijk onderstreept. Alle sleutelfiguren die zijn geïnterviewd geven aan dat Zutphense inwoners met urgente nood een beroep zouden moeten kunnen doen op noodhulp. Daarnaast zien zij een SUN-noodhulpbureau als een noodzakelijke aanvulling op reeds aanwezige voorzieningen. En niet onbelangrijk: een dergelijk noodfonds ontbreekt in de gemeente Zutphen. Het advies in de evaluatie was om een follow-up niet op zich te laten wachten, want dit schaadt het net nieuw opgebouwde vertrouwen. De lokale politiek heeft dan ook besloten  om de volgende stap te zetten richting de komst van een SUN-noodhulpbureau: het oprichten van een voorbereidingsgroep van lokaal betrokkenen die onder leiding van SUN Nederland het noodhulpbureaus zullen gaan vormgeven.

Interesse om bij te dragen aan het toekomstige werk van SUN Zutphen? Of in onze aanpak om het Crisisfonds vorm te geven? Laat het ons vooral weten via info@sunnederland.nl

Ter illustratie een citaat uit het evaluatierapport Crisisfonds
Ralph Klaassen, eigenaar beddenzaak Doesburg:

“We werken al jaren samen met verschillende stichtingen om te zorgen dat mensen goed kunnen slapen. Helaas: in vergelijking met andere steden zien en horen wij meer schrijnende gevallen in Zutphen. Als ik bij het afleveren van een bed of matras zie hoe de mensen achter de voordeur moeten leven zonder spullen … maar wat misschien nog erger is, ik zie geen hoop in de ogen van de mensen. Ze voelen zich alleen en zien vaak geen uitweg meer naar een mooiere toekomst. Bij veel klanten zie ik bij aflevering van een matras, dat ze zich gewaardeerd voelen, maar ook schamen voor de problemen waar ze in zitten. En als ik weer vertrek en een dikke zoen of knuffel krijg, geeft het mij ook weer de kracht om de hoop voor deze mensen niet op te geven.”