Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Terugblik en 110 jaar noodhulp!

Nu overal de kerstliederen weer te horen zijn en de Feestdagen voor de deur staan, is het tijd om terug- en vooruit te blikken. Als ik 2023 moet typeren dan is de term ‘diversiteit’ wel van toepassing. SUN Nederland heeft zich afgelopen jaar met veel uiteenlopende zaken beziggehouden. Kijk ik vooruit naar 2024 dan denk ik aan ons 110-jarig bestaan en de oplevering van het VU-onderzoek naar de impact van noodhulp(bureaus). Met alle bestuurders, donateurs, overheden, hulp-/dienstverleners, maatschappelijke organisaties en medewerkers betrokken bij zowel noodhulpbureaus als bij SUN Nederland zetten we ons al 110 jaar in voor noodhulp aan mensen met urgente noden. Helaas neemt de vraag naar noodhulp anno 2023 toe, maar gelukkig zijn er veel mensen die zich de situatie aantrekken van mensen die te maken hebben met armoede, schulden en urgente noden. Alleen dat al is voldoende reden om er volgend jaar bij stil te staan.

2023: nieuwe noodhulpbureaus zien levenslicht

Het jaar 2023 stond vooral in het teken van groei, ons partnerschap met het ING Nederland fonds was hier een belangrijke factor in. Door onze samenwerking kon SUN Nederland kwartiermakers in dienst nemen. Zij richten zich op het uitbreiden van het aantal gemeenten met een SUN-noodhulpbureau, omdat wij vinden dat noodhulp niet van toeval afhankelijk mag zijn. In meer dan 30 gemeenten wordt inmiddels verkend of een SUN-noodhulpbureau meerwaarde kan bieden. In de gemeenten De Ronde Venen, Goeree-Overflakkee en Zutphen is in 2023 een nieuw SUN-noodhulpbureau opgericht. Geweldig om te zien met welk enthousiasme nieuwe bestuursleden en coördinatoren aan de slag gaan voor inwoners met urgente noden. Ook sloot een aantal gemeenten zich aan bij bestaande noodhulpbureaus. In 2024 volgen nog meer gemeenten waar een nieuw noodhulpbureau het levenslicht gaat zien, zo wordt er nu hard gewerkt door Voorbereidingsgroepen in Veenendaal, Gelderland-zuid (3 gemeenten) en Midden-Limburg (5 gemeenten). Momenteel kan 40% van de Nederlandse bevolking via hun hulp-/dienstverlener een beroep doen op een noodhulpbureau als zij te maken krijgen met urgente noden. Hoewel we nog ver verwijderd zijn van een totale landelijke dekking, vormen onze inspanningen stevige stappen in de goede richting.

Blij met de ondersteuning door donateurs

SUN Nederland heeft een samenwerking met diverse donateurs. Wij adviseren vermogensfondsen over armoede, schulden, urgente noden, bestaanszekerheid en kansengelijkheid en bespreken welke rol zij daarin zouden kunnen spelen. Met hen bespreken we wat efficiënt en effectief zou kunnen zijn en hoe zij het best impact zouden kunnen maken als het om urgente noden gaat. Donateurs vragen ook regelmatig aan SUN Nederland om financiële middelen bij nieuwe en bestaande noodhulpbureaus te alloceren. Om sneller informatie te kunnen delen met deze donateurs en hen te informeren over ontwikkelingen binnen SUN Nederland zijn we naast ons reeds bestaande ‘Bulletin voor noodhulpbureaus’ in 2023 ook gestart met een ‘Bulletin voor donateurs’.

Onderzoek naar effect van noodhulp

Om te achterhalen welk effect  noodhulp heeft en hoe er door betrokkenen gedacht wordt over SUN-noodhulpbureaus, is er in 2022 in opdracht van SUN Nederland een onderzoek gestart door de Vrije Universiteit. Het onderzoek is momenteel in volle gang. De noodhulpbureaus SUN Friesland ,SUN Lekstroom en FUN Haarlem doen mee aan het onderzoek, bij de keuze is rekening gehouden met geografische spreiding en aansluiting op het Datadashboard Urgente Noden. Met deze noodhulpbureaus wordt een lokale Effectenarena voor samenwerkingspartners georganiseerd. Ook worden er diepte-interviews gehouden met hulp- en dienstverleners, gemeenten, donateurs en begunstigden. Het onderzoek wordt naar verwachting medio 2024 opgeleverd.

Jubileum

Er zijn in 2023 nog vele ontwikkelingen en activiteiten geweest, zoals de start van het project Jongvolwassenen en de Vereniging voor noodhulpbureaus VUNN, een geslaagde Voor- en Najaarsbijeenkomst, onze deelname aan en lobby via De Sociale Alliantie en de Armoedecoalitie, meer daarover volgt in ons Jaarverslag. Last but not least wil ook nog wel vermelden dat mijn jaar heel eervol eindigde doordat ik op plek 46 kwam te staan van de lijst met de meest invloedrijke personen binnen de filantropie die De Dikke Blauwe elk jaar uitbrengt. U begrijpt mijn jaar kon niet meer stuk!

2024: 110 jaar noodhulp!

Foto: Pixabay

Ik ben benieuwd wat 2024 u en mij zal gaan brengen. Centraal daarin blijft ons streven naar een landelijk dekkend netwerk van noodhulp staan. Vandaar dat we ons jubileumjaar 110 jaar SUN Nederland het thema ‘Een zonnig perspectief voor iedereen’ meegeven.

 

Daarop wil ik graag met iedereen het glas heffen: ik wens u en iedereen om u heen een zonnig perspectief toe voor 2024.
Proost, mede namens alle medewerkers en het bestuur van SUN Nederland!

Nathalie Boerebach, directeur SUN Nederland