Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

‘Swung’ in het Zuiden

Kennismaken met Chantal van Bokhoven en Corry Keulen

Bij de zin “het Zuiden van ons land” denkt men al snel aan de prachtige regio, de Bourgondische inslag, gezelligheid en ‘sjiek en sjoen’. Helaas is er een keerzijde. Ook in deze regio is er namelijk sprake van (verborgen) armoede. Enkele gemeenten, waaronder Heerlen en Kerkrade, staan zelfs in de landelijke top 10 van de meest kansarme gemeenten. En dat terwijl op dit moment in Noord-Brabant de noodhulpbureaus nog mager vertegenwoordigd zijn en in Limburg in 2021 de eerste is opgericht. Jammer voor al die mensen met urgente noden die anders wel ondersteund hadden kunnen worden met een gift of renteloze lening. Onze twee medewerkers in het Zuiden, Chantal van Bokhoven en Corry Keulen, willen in deze regio daarom graag meer ‘swung’ aanbrengen door het aantal noodhulpbureaus te laten groeien.

Sinds 1 februari 2022 is Chantal van Bokhoven werkzaam bij SUN Nederland als kwartiermaker voor de regio Noord-Brabant en Limburg. Corry Keulen werkt met haar samen en is speciale ambassadeur voor de provincie Limburg.

Chantal van Bokhoven

Chantal van Bokhoven is geboren en getogen in het Brabantse land en woont met man en zoon nabij het prachtige ‘s-Hertogenbosch. “De afgelopen 20 jaar heb ik gewerkt in verschillende functies in hulpverlening en welzijn” vertelt Chantal. “Na mijn studie ‘maatschappelijk werk’ ben ik aan de slag gegaan als coördinerend (financieel) hulpverlener in de psychiatrie en daarna als projectleider financiële hulpverlening in de maatschappelijke opvang. Later heb ik gewerkt als leidinggevende in o.a.de verslavingszorg. In al mijn functies, maar helaas ook privé, heb ik van nabij te maken gehad met armoede en urgente noden en weet ik wat armoede met een mens kan doen. Daarnaast heb ik in 2010 in mijn toenmalige woonplaats Waalwijk, mede met vijf andere bestuursleden, de lokale Voedselbank opgericht. Ik heb daar zeven jaar in het bestuur gezeten in de rol van penningmeester.
Eind vorig jaar wezen meerdere personen mij op een voor mij perfect passende volgende uitdaging, namelijk de vacature voor kwartiermaker bij SUN Nederland. Ik werd enthousiast om me in te zetten voor mensen met urgente noden en de werkzaamheden van SUN Nederland en besloot te solliciteren.”

Corry Keulen

“Ik ben opgegroeid in het diepe Zuiden van ons land en woon samen met mijn man nu al weer 32 jaar in het prachtige Maastricht. Bijna niemand weet dat in deze mooie gemeente meer dan 50% van de inwoners een laag inkomen heeft, 10% te maken heeft met armoede en ruim 16% van de kinderen opgroeit in huishoudens met armoede. Daar ligt dus een uitdaging!” aldus Corry Keulen.
“Ik ben ruim 43 jaar werkzaam geweest bij diverse organisaties in het maatschappelijk middenveld. Buurtopbouwwerk, welzijnswerk, buurtgericht werken en volkshuisvesting waren daarbij de insteek. Aandacht voor mensen die het moeilijker hebben in onze maatschappij is de rode draad in mijn werk.
In 2020 hoorde ik via mijn werk bij Woningvereniging Nederweert over het bestaan van SUN Nederland. Mijn nieuwsgierigheid was gewekt; wat een mooi concept! Hiervoor wil ik mij graag als ambassadeur inzetten. Een SUN-noodhulpbureau kan snel en zonder veel administratieve rompslomp mensen met urgente nood helpen. Boter bij de vis. Dat kan zo belangrijk zijn voor mensen, die financieel in de problemen zitten. Bij de woningcorporatie kwam ik vaak huishoudens tegen, die helemaal klem zaten en waarbij een snelle gerichte actie net dat beetje lucht had kunnen geven.” Vandaar dat ik me met enthousiasme ben gaan inzetten voor de uitbreiding van het aantal noodhulpbureaus in het Zuiden van het land.

In gesprek met alle gemeenten

Armoede en urgente noden zijn van alle tijden en helaas op het moment actueler dan ooit. De komende drie jaar willen Chantal en Corry graag met alle gemeenten in de provincies Noord-Brabant en Limburg in gesprek om te achterhalen of een samenwerking met SUN Nederland en de komst van een SUN-noodhulpbureau naar de betreffende gemeente een interessante optie is. Een mooie klus, waar ze graag samen hun schouders onder zetten. De diverse gesprekken met organisaties en gemeenten die zij nu al hebben gevoerd (waaronder gemeenten uit de G40) laten zien, dat de vraag naar extra ondersteuning en coördinatie op het gebied van urgente noden, armoede en schulden meer dan ooit nodig is. Inmiddels zijn er ook al gemeenten die interesse hebben getoond voor het starten van een draagvlakonderzoek naar de komst van een SUN-noodhulpbureau. Het zou dan ook mooi zijn om de ambitie van SUN Nederland, het creëren van landelijke dekking door noodhulpbureaus omdat noodhulp niet van toeval mag afhangen, in alle gemeenten in het Zuiden te kunnen realiseren. We willen het aantal actieve noodhulpbureaus op de landkaart op onze website zien groeien. “We gaan ervoor!”

Bent u werkzaam in de provincies Noord-Brabant of Limburg en heeft u interesse om verder over SUN Nederland en de SUN-noodhulpbureaus in het Zuiden in gesprek te raken?
Neem dan contact op met Chantal van Bokhoven. Zie onze website voor haar e-mailadres.