Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Welkom heten en afscheid nemen

Afscheid nemen

Op 23 september jongstleden heeft SUN Nederland afscheid genomen van twee zeer gewaardeerde bestuursleden vanwege het einde van hun zittingstermijn: Jan Mol (penningmeester) en Jan Cees van Hasselt (algemeen bestuurslid). Directie en bestuur van SUN Nederland zijn hen beiden zeer erkentelijk voor hun jarenlange inzet en hebben op passende wijze afscheid genomen van beide heren.

Welkom heten

SUNN kan gelukkig ook rekenen op geweldig bekwame nieuwe bestuursleden. Eerder dit jaar is Rudi Koops gestart als onze nieuwe penningmeester, in juni mochten wij Jan Willem van Heemstra welkom heten als algemeen bestuurslid en in september is Michiel Kolff tot ons bestuur toegetreden.

Nieuwe medewerker

Tot slot start per 1 december 2021 ook een nieuwe medewerker: Hannie van Baren. Zij is de afgelopen periode actief geweest als coördinator van SUN Krimpenerwaard en SUN Lekstroom. We zien uit naar haar komst!