Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

SUN Hilversum in oprichting en nieuwe draagvlakonderzoeken

Een lang gekoesterde wens van SUN Nederland is om in de eigen vestigingsplaats ook een SUN-noodhulpbureau te mogen verwelkomen. Binnenkort zal deze wens in vervulling gaan, want op dit moment wordt hard gewerkt aan de komst van SUN Hilversum. Uniek is dat deze SUN gelijktijdig zal starten met een pilot rondom mondzorg. SUN Hilversum zal daarbij gaan samenwerken met het project de Sociale Tandarts van Stichting ANDERS. Een ijzersterke combinatie.

Samenwerking met Sociale Tandarts

In de gemeente Hilversum heeft in 2023 een draagvlakonderzoek onder sleutelfiguren in de gemeenschap plaats gevonden. Daarin stond de vraag naar nut, noodzaak en wenselijkheid van de komst van SUN Hilversum centraal. De geïnterviewden in het werkveld rondom urgente noden, armoede en schulden gaven te kennen dat zij meerwaarde zagen in de ondersteuning die SUN kan bieden aan inwoners van Hilversum met urgente noden, De gemeente Hilversum vond het belangrijk dat hierbij extra aandacht zou komen voor mondzorg aan financieel kwetsbare inwoners. Vandaar dat we gekozen hebben voor een unieke pilot waarin SUN en De Sociale Tandarts gelijktijdig worden geïntroduceerd.Dit project wordt opgezet naar analogie van de samenwerking van het noodhulpbureau FBNR in Rotterdam samen met Stichting ANDERS. Het streven is om sociale tandartsdagen te organiseren voor Hilversummers met gebitsproblemen die de tandarts niet kunnen betalen. Binnen het project stellen tandartsen hun ureninzet gratis ter beschikking en kan SUN Hilversum de materiaalkosten dragen. Maar uiteraard zullen de aanvragen die bij SUN Hilversum straks kunnen worden ingediend veel breder zijn. Net als bij andere noodhulpbureaus kunnen hulp- en dienstverleners er terecht voor aanvragen voor cliënten met urgente noden rondom woninginrichting, witgoed, vervoersmiddelen, medische kosten, de aanschaf van een computer, leefgeld, laptop of Wifi, een identiteitsdocument of voor betaling van de borg of eerste maand huur. SUN Nederland is op dit moment op zoek naar geschikte bestuursleden, dus bent u of kent u een geschikte kandidaat dan horen we dat graag via m.postma@sunnederland.nl.

Draagvlakonderzoeken

Naast de komst van deze jongste telg aan de stam van SUN-noodhulpbureaus is er ook vanuit andere gemeenten interesse getoond voor SUN-noodhulp. Zo zijn er inmiddels onderzoeken in Zeeland gestart om te achterhalen hoe het staat met het draagvlak voor de komst van een SUN-noodhulpbureau in de gemeenten Middelburg en Goes. Ook aansluiting bij een bestaand noodhulpbureau behoort tot de mogelijkheden. Zo heeft Waddinxveen zich onlangs aangesloten bij SUN Krimpenerwaard en overweegt de gemeente Diemen aansluiting bij het noodhulpbureau in Amsterdam: FBNA.

Landkaart

Op de landkaart op onze website kunnen geïnteresseerden precies volgen welke gemeenten beschikken over een noodhulpbureau en in welke gemeenten een verkenning loopt. Wij bedanken via deze weg iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het uitbreiden van ons netwerk om tot landelijke dekking van noodhulp te komen. Zowel onze gewaardeerde donateurs, nieuwe gemeenten als ook hulp- en dienstverleners die de weg naar lokale SUN-noodhulpbureaus hebben gevonden.

Status noodhulpbureaus 14 november 2022
Status noodhulpbureaus 14 november 2022
Status noodhulpbureaus 03-06-2024
Status noodhulpbureaus 03-06-2024

 

Wilt u meer informatie over de mogelijke komst van een SUN-noodhulpbureau in uw gemeente of wilt u aansluiten bij een bestaand SUN-noodhulpbureau, neem dan contact op met de kwartiermaker in uw regio.