Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

KIS-onderzoek: samenwerking migrantenorganisaties en SUN

Nauwe banden, meer effect?!

Verkenning samenwerking tussen migrantenorganisaties en (SUN-)noodhulpbureaus

Christelijke en islamitische migrantenorganisaties en (SUN-)noodhulpbureaus zijn gemotiveerd om mensen die te maken krijgen met urgente noden te ondersteunen. De meeste organisaties kijken daarbij breder dan alleen naar de eigen gemeenschap. De organisaties willen (verdere) samenwerking rondom het leveren van financiële noodhulp nader verkennen. Dat is de conclusie van het onderzoek uitgevoerd door het Kennisplatform Inclusief Samenleven KIS. Het onderzoek is gestart naar aanleiding van het Breed Maatschappelijk Overleg dat SUN Nederland in november 2018 hield en waarbij o.a. stil werd gestaan bij het thema “Religieuze en levensbeschouwelijke organisaties”.

Uit cijfers van het Centraal Bureau Statistiek CBS blijkt dat mensen met een migratieachtergrond grotere kans maken om in armoede te belanden. Ook al registreren noodhulpbureaus niets over de afkomst, toch kunnen zij uit aanvragen die bij hen binnenkomen opmaken dat met grote regelmaat aanvragen voor migranten worden gedaan. Tijdens het Breed Maatschappelijk Overleg werd aangegeven dat het interessant zou kunnen zijn contact te leggen met migrantenorganisaties en/of hun koepelorganisaties en te achterhalen in hoeverre deze organisaties en noodhulpbureaus bereid zijn samen te werken? En leiden nauwere banden tussen de organisaties tot een groter effect om armoede, schulden en urgente noden aan te pakken? Met deze vragen klopte SUN Nederland aan bij het Kennisplatform Inclusief Samenleven KIS.

Alle organisaties zien nut van samenwerking

Op een enkele uitzondering na bleken de organisaties en noodhulpbureaus elkaar nog niet of nauwelijks te kennen. We weten bovendien niet voldoende wat de andere organisaties doen rondom het onderwerp ‘armoede, schulden en urgente noden’. Alle betrokkenen staan wel open voor samenwerking. Door samen te werken kunnen we elkaar o.a. versterken in het bereiken van mensen die noodhulp nodig hebben, bij fondsenwerving, rond het delen van kennis en ervaringen en bij het uitvoeren van projecten.

Maar eerst elkaar beter leren kennen

Samenwerking zal op basis van gelijkwaardigheid moeten plaatsvinden en een eerste stap is elkaar beter leren kennen zodat wordt gebouwd aan onderling vertrouwen. We kunnen allereerst de visie, structuur en werkwijze van iedere organisatie achterhalen. Door meer zicht te krijgen op de ‘sociale kaart’ wordt duidelijk welke organisaties zich allemaal bezighouden met het thema ‘armoede, schulden en urgente noden’ en met thema’s die daaraan raken en wanneer iemand bij welke organisatie terecht kan.

Eerste bijeenkomst smaakt naar meer

Op 12 mei jl. zijn alle betrokkenen door ons uitgenodigd voor een eerste kennismakingssessie. Tijdens deze bijeenkomst hebben de onderzoekers de voorlopige resultaten gepresenteerd en is in groepen nagedacht over mogelijke vervolgstappen. Het was een zeer gemêleerd gezelschap en alle aanwezigen waren enthousiast over deze unieke kans en de open sfeer waarin we met elkaar konden kennismaken. Iedereen gaf aan een vervolg te willen. Inmiddels is het onderzoek afgerond en beraden wij ons als SUN Nederland met betrokken noodhulpbureaus over hoe nu verder te gaan. We zijn bereid het voortouw te nemen, zonder de regie geheel naar ons toe te trekken.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in het onderzoek en/of wilt u aanhaken bij de vervolgstappen, laat het ons dan weten via info@sunnederland.nl. Ook organisaties van andere religies zijn van harte welkom.

Lees hier het gehele onderzoeksrapport “Nauwe banden, meer effect?!”.