Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Oproep raadsleden

Oproep aan raadsleden in gemeenten waar nog geen noodhulpbureau is:

Samen vangnet bieden aan inwoners met urgente financiële problemen

Ook in uw gemeente kunnen vooral mensen met een krappe beurs financiële tegenvallers soms niet meer opvangen. Ruim 100 gemeenten hebben voor deze inwoners met urgente noden een noodhulpbureau die met een gift of renteloze lening mensen weer op weg helpt. Dit bespaart menselijk leed én maatschappelijke kosten. Bent u raadslid en heeft u de portefeuille armoede en schulden binnen uw fractie? Wilt u horen hoe u kunt bijdragen aan de komst van een SUN-noodhulpbureau binnen uw gemeente?

Schrijf u dan via www.sunnederland.nl/raadsleden in voor één van onze online sessies op:

– 22 juni van 19.30 – 20.30 u of
– 23 juni van 16.00 – 17.00 u
– of voor de extra sessie in het najaar

Deelname is gratis, sterker nog: deelname kan uw gemeente geld opleveren!

Er ligt een mooi aanbod voor uw gemeente klaar!

Tijdens de sessie lichten we onze werkwijze waarbij gemeenten, hulp- en dienstverleners en donateurs de handen ineenslaan nader toe. Onze samenwerkingspartners hebben bovendien al op voorhand donaties toegezegd voor het giftenbudget en het Sociaal Leenfonds in uw gemeente mocht er een SUN-noodhulpbureau worden opgericht.

SUN Nederland hoopt u en uw mede raadsleden online te treffen.
Geen tijd voor een online sessie of geen raadslid, maar wel interesse?
Neem contact op met de kwartiermaker in uw provincie.