Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Noodhulp uit de praktijk: SUN Friesland

 

Sinds mei 2017 is Elly Bijlsma coördinator van SUN Friesland. Samen met haar collega Martin Starkenburg beheert zij het kantoor en verwerkt SUN aanvragen voor inwoners uit op één na alle gemeenten van Friesland.

Ontzorgen

Mensen die in urgente financiële nood zitten en geen beroep kunnen doen op een voorliggende voorzieningen zoals bijzondere bijstand, WMO of anderszins kunnen bij SUN Friesland terecht. “Hierdoor kun je (een deel van) de zorgen bij mensen weghalen en kunnen ze weer verder”, vertelt Elly.

Alzheimer lijkt vergiftiging

“Als ik terugdenk aan een situatie waarbij wij met een gift het verschil konden maken, denk ik aan de volgende casus: Een man heeft een geregistreerd partnerschap met een vrouw. De familie heeft lang gedacht dat meneer Alzheimer had, maar toen mevrouw werd opgenomen in het ziekenhuis en niet langer het beheer en de toediening van zijn medicijnen deed, leefde meneer op en verdwenen bij hem de symptomen van Alzheimer. Het vermoeden rees dat de vrouw de man al die tijd had vergiftigd. Tijdens haar opname bleek bovendien dat de vrouw zich voordeed als meneer en veel schulden had gemaakt. Nu hij zich beter voelt, wil de man graag zonder haar verder en zijn leven opnieuw beginnen. Het verzoek tot ontbinden van het geregistreerd partnerschap is ingediend bij de Rechtbank en hiervoor zal er binnenkort een zitting zijn. Ondertussen is de man gevlucht en ondergedoken bij zijn kleindochter, maar hij heeft geen spullen of kleding mee kunnen nemen. De hulpverlener heeft vervangende woonruimte voor hem geregeld, maar hij moet de eerste huurnota betalen. De hulpverlener doet een aanvraag voor de kosten van woninginrichting bij SUN Friesland. SUN kent een bedrag van €425 toe voor de eerste maand huur en €1.550 voor de woninginrichting. In eerste instantie als lening in afwachting van het besluit van de gemeente voor Bijzondere Bijstand. Als de gemeente geen Bijzondere Bijstand toekent, kan SUN de bedragen omzetten in een gift omdat er sprake is van schulden en we hem niet willen opzadelen met nog een schuld.”

Extra budget

SUN Friesland wil in dit soort situaties van betekenis blijven en is daarom ook blij met de extra donatie die zij onlangs via SUN Nederland van een fonds heeft gekregen. Dit soort extra donaties maken het mogelijk om meer aanvragen te kunnen behandelen en toekennen. “Maar dan moeten mensen ons wel weten te vinden.” zegt Elly.

Nog niet iedereen weet ons te vinden

“SUN Friesland is wat ons betreft succesvol”, zo vertelt Elly verder, “als alle inwoners van Friesland weten dat ze een beroep op ons kunnen doen als er sprake is van urgente nood. We hebben als uitgangspunt dat hulp niet van toeval afhankelijk mag zijn. Helaas is dat doel nog niet bereikt. We zien daarvoor twee oorzaken: de schroom bij de mensen met urgente noden om hulp te vragen en hun onbekendheid met de mogelijkheden van SUN Friesland. Op het gebied van de armoede zijn veel verschillende organisaties werkzaam, zowel professioneel als op basis van vrijwilligheid. Het is lastig om de juiste hulp te vinden. Mensen weten dan nog steeds niet waar ze terecht kunnen als er een acute financiële nood is. Het lijkt te versplinterd. We hebben bijvoorbeeld onderzoek laten doen door studenten van de hogeschool NHL Stenden naar de reden waarom de doelgroep ouderen geen gebruikmaken van SUN. Eén van de aanbevelingen die zij ons deden is om meer ‘outreachend’ te gaan werken; als SUN de vindplaatsen op te zoeken en daar het verhaal te doen. Dat is lastig als je een hele provincie bedient en het in elke gemeente anders is geregeld, maar we hebben naar aanleiding hiervan wel contact gezocht met de Ouderenbond om daar ons verhaal te doen. Bij hulp- en dienstverleners hebben we te maken met veel wisselingen. Om hen toch goed te bereiken plaatsen we berichten en casussen op Facebook en LinkedIn. Als er lezers zijn die nog meer goede tips hebben voor het vergroten van onze bekendheid in de provincie Friesland dan horen we dat graag!