Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Noodhulp uit de praktijk: Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

Fonds Bijzondere Noden Rotterdam ziet aanvragen stijgen

“Rotterdam is één van de mooiste, maar ook één van de armste steden van Nederland”, zegt Nita Wissink, directeur van het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam FBNR. “15 jaar geleden is ons Fonds opgericht om urgente financiële noodhulp te bieden als voor mensen nergens anders een voorziening aanwezig is. Dat we nodig zijn is wel duidelijk: als gevolg van de crisis zien we dit jaar het aantal aanvragen stijgen richting de 4.000.”

“We hebben in Rotterdam een goed sociaal vangnet, maar er vallen altijd mensen tussen de mazen door. Dan is het goed dat hulp- en dienstverleners weten dat FBNR er is. We merken aan hun reacties en die van hun cliënten hoe radeloos ze soms zijn. Dan is het fijn als wij een oplossing kunnen bieden.”

Moeder van ernstig zieke zoon overlijdt

“We zien vaak behoorlijk complexe en schrijnende situaties. Bijvoorbeeld: een aanvraag van een jeugdzorgorganisatie voor een alleenstaande, werkende moeder met nog vier thuiswonende kinderen en twee al op zichzelf wonende dochters. De jongste zoon van het gezin is ernstig ziek en moet in een ziekenhuis aan de andere kant van Nederland worden geopereerd. Moeder reist op en neer om haar zoontje te kunnen bezoeken. Net nu het wat beter met hem gaat en hij naar huis mag, wordt de moeder zelf ernstig ziek. Zij wordt opgenomen en in een kunstmatige coma gehouden. Omdat zij op oproepbasis werkt, valt het inkomen voor het gezin weg. Om de jongere broer en zusjes te verzorgen en een zo regelmatig mogelijk leven te bieden, komen de oudste twee dochters weer thuis wonen. Maar er is acute paniek; er is geen geld om de huur en vaste lasten te betalen. Een strenge huisbaas dreigt zelfs met een uitzettingsprocedure. Met een éénmalige gift van FBNR komt er rust en heeft de hulpverlener tijd om tot een duurzame oplossing te komen.”

Streven: elke aanvraag binnen 48 uur behandelen

“Het is een utopie te denken dat wij onszelf overbodig kunnen maken. Zelfs niet wanneer onze signalering bij de overheid leidt tot het verder dichten van de mazen in het sociale vangnet. Dit jaar krijgen we meer aanvragen dan ooit. We zijn succesvol als het blijft lukken om elke aanvraag binnen 24 tot 48 uur te kunnen behandelen en we voldoende inkomsten krijgen om ons werk voor Rotterdam te kunnen blijven doen. Gelukkig kunnen we voor ons werk rekenen op gulle giften vanuit de Rotterdamse gemeenschap, de Rotterdamse fondsen en ook de gemeente zelf, maar ook landelijke middelen die we bijvoorbeeld via SUN Nederland verkrijgen helpen om dit hoge aantal giften te kunnen blijven doen voor Rotterdammers met urgente noden!”