Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Noodhulp onder de aandacht van advies- en cliëntenraden

Meestal geeft een wethouder opdracht om een draagvlakonderzoek naar de komst van een SUN-noodhulpbureau uit te voeren. Er zijn echter meerdere manieren om de komst van een SUN-noodhulpbureau binnen een gemeente op de agenda te krijgen en met elkaar te bespreken. Eén daarvan is via de lokale advies- en cliëntenraden. SUN Nederland heeft daarom onlangs een blog geschreven voor de Nieuwsbrief van de koepel van deze raden.

Initiatiefnemers

Vaak is het zo dat de wethouder(s), ambtenaren of leden van de gemeenteraad zich inzetten om de komst van een SUN-noodhulpbureau op de gemeentelijke agenda te zetten. Ook komt het voor dat er lokale of landelijke vermogensfondsen zijn die SUN Nederland uitnodigen om een draagvlakonderzoek te komen doen. Dit omdat zij graag zouden zien dat er in bepaalde gemeenten noodhulp geboden wordt via een SUN-noodhulpbureau en zij willen verkennen of daar draagvlak voor is binnen de gemeenschap. Vaak zijn zij dan ook bereid om zelf een bijdrage te leveren aan het giftenbudget. Advies- en/of cliëntenraden in het sociaal domein kunnen echter ook een belangrijke rol vervullen door nut, noodzaak en wenselijkheid van een SUN-noodhulpbureau te agenderen in de betreffende gemeente.

Blog op website Koepel Adviesraden

In veel gemeenten in Nederland zijn er lokale advies- en cliëntenraden actief in het sociaal domein. Deze raden denken mee en adviseren de gemeente vanuit het inwonersperspectief. Zij brengen de rauwe werkelijkheid naar de diverse tekentafels van de gemeente, waardoor gemeentelijk beleid realistischer, efficiënter wordt en beter aansluit op de praktijk van alledag. Circa 250 van deze raden afkomstig uit 70% van de Nederlandse gemeenten zijn aangesloten bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. De koepel ondersteunt de adviesraden met informatie, workshops, webinars en trainingen. SUN Nederland vindt dat noodhulp niet van toeval afhankelijk zou mogen zijn. Daarom streven wij naar landelijke dekking van SUN-noodhulpbureaus. Advies-en cliëntenraden kunnen veel voor inwoners met urgente noden betekenen, mede door de komst van een SUN-noodhulpbureau binnen de eigen gemeente te stimuleren, te agenderen, bevragen en/of te adviseren. Om de adviesraden te attenderen op de werkwijze van een SUN-noodhulpbureau en de mogelijkheid om een SUN-noodhulpbureau op te richten en daarmee een vangnet te creëren voor inwoners met urgente noden, heeft SUN Nederland een blog voor op de website van de Koepel geschreven.