Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Noodhulp in een notendop

Hoe leg je mensen in een paar woorden uit wat (SUN-)noodhulpbureaus te bieden hebben? Aangezien beelden vaak meer zeggen dan woorden alleen, is er een animatievideo gemaakt. In de video wordt kort en krachtig uitgelegd wat noodhulp is, voor wie het is bestemd en hoe een hulp- of dienstverlener er een beroep op kan doen voor cliënten met urgente noden.

Varianten op website

De animatie van SUN Nederland is ook te vinden op de ‘homepage’ van onze website www.sunnederland.nl. De animatie is ondertiteld. Hierdoor is deze ook toegankelijk voor doven, slechthorenden en te bekijken in een omgeving waar stilte is gewenst. Daarnaast is er een variant gemaakt met ondertiteling in het Engels. Deze variant is te vinden door op de website in de bovenbalk te klikken op het woordje ‘English‘.

Lokale/regionale versies

Diverse noodhulpbureaus in het land hebben de animatie van SUN Nederland gebruikt of gaan deze nog gebruiken door er een lokale of regionale versie van te maken. Soms alleen door de contactgegevens aan te passen, soms door de animatie in de eigen huisstijl te plaatsen zoals de versies van SUN Lekstroom en SUN Leiden of door eigen informatie toe te voegen zoals Sociale Fondsen Den Haag dat heeft gedaan. Op deze manier worden niet alleen kosten gedeeld, maar ontstaat ook eenheid in hoe wij als noodhulpbureaus en SUN Nederland onze missie naar buiten brengen.

SUNN-Academie

Deze animatie is ontwikkeld in het kader van onze SUNN-Academie, waarbinnen we bestaande en toekomstige noodhulpbureaus faciliteren met informatie, communicatiemiddelen, (schaalvoordeel bij) producten en kennisontwikkeling.