Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Noodhulp in de praktijk: SUN Zoetermeer

Marcel Verbeek – voorzitter SUN Zoetermeer

“Onze SUN-noodhulp kan mensen met urgente noden net dat sprankje positiviteit geven. Ook kan onze bureaucoördinator hulp- en dienstverleners ondersteunen bij het zoeken naar voorliggende voorzieningen”, zegt Marcel Verbeek, sinds 2023 voorzitter van SUN Zoetermeer.

Stokje overgenomen

Ben Wigman was één van de grondleggers van SUN Zoetermeer opgericht in mei 2014. Ben heeft na 10 jaar afscheid genomen en in juni 2023 het stokje overgegeven aan Marcel Verbeek. Marcel is inmiddels gepensioneerd, is getrouwd, woont in Zoetermeer en heeft drie volwassen kinderen. Voor zijn pensionering was hij eindverantwoordelijk voor de financiën binnen verschillende bedrijven en hij kent het belang van een goede financiële huishouding dus goed.

Steun in de rug voor twee zussen

Marcel: “Hulp- en dienstverleners weten ons over het algemeen goed te vinden als het gaat om cliënten met urgente noden. Bijvoorbeeld wanneer mensen vastlopen door schulden of vanwege incidentele tegenvallers. De noodsituatie kan vergaande gevolgen hebben, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en op de sociale omgeving van een cliënt. Onze SUN-noodhulp kan dan net dat sprankje positiviteit geven en een steuntje in de rug. Zo kregen wij een aanvraag voor twee samenwonende zussen van middelbare leeftijd. Eén van de zussen had een relatie met een man die beide zussen financieel heeft opgelicht en hun rekeningen heeft geplunderd. De zussen verkeerden daardoor in financiële problemen en konden essentiële rekeningen niet meer betalen. Een langdurige schuldenpositie dreigde en er ontstond veel stress. Het verstrekken van een gift voor € 1.050,- door SUN Zoetermeer voorkwam dat er hoge schulden ontstonden, nam de stress bij de zussen weg en zorgde ervoor dat ze zonder geldzorgen hun leven weer kunnen voortzetten.”

Slechthorende bouwt schulden op

SUN Zoetermeer verstrekt ook renteloze leningen. Zoals bijvoorbeeld aan een alleenstaande slechthorende man van middelbare leeftijd. Communicatie met instanties is moeilijk vanwege zijn slechthorendheid. Telefoneren is voor hem niet mogelijk. Hij heeft jarenlang zijn post niet durven openen, met alle financiële gevolgen van dien. De hoeveelheid post die cliënt ontvangt veroorzaakt mentale en daardoor ook gezondheidsproblemen. Elke blauwe envelop levert hem een paniekaanval op. Sinds begin 2023 wordt hij door Humanitas TA begeleid en zijn de ontstane schulden grotendeels weggewerkt. Er blijft nog een belastingschuld over van € 1.970,-, waar een betalingsregeling voor is afgesproken van 12 maanden. SUN Zoetermeer betaalt uit het Sociaal Leenfonds zijn schuld bij de belastingdienst en hij betaalt in 12 termijnen zijn schuld bij SUN Zoetermeer af.

Maar ook ondersteuning aan hulp-/dienstverleners

De bureaucoördinator van SUN Zoetermeer is Reza Zoogh. Hij heeft veel kennis van het sociaal-financiële landschap in Zoetermeer en kan daardoor hulp- en dienstverleners attenderen op voorliggende voorzieningen. Want lang niet altijd zijn de hulp- en dienstverleners bekend met alle lokale ondersteuningsmogelijkheden. Regelmatig verwijst hij ook naar bestaande toeslagen die de betreffende cliënt nog niet ontvangt.

Werken aan bekendheid om meer te kunnen betekenen voor de maatschappij

“In onze maatschappij zullen armoede en financiële nood helaas nooit helemaal verdwijnen. Belangrijk is dat mensen de weg kennen, waardoor ze ondersteund kunnen worden om uit hun financiële nood te komen. SUN Zoetermeer is erg blij met de jaarlijkse bijdragen van diverse vermogensfondsen, waardoor ze haar werkzaamheden kan vervullen. “Wij willen meer mensen bereiken, waardoor wij ook meer mensen kunnen ondersteunen. We werken daarom gericht aan onze bekendheid”, aldus Marcel Verbeek. “Dat het nodig is, blijkt onder andere uit het feit dat wij in 2023 10-20% meer SUN-noodhulp hebben verstrekt dan in 2022. Wij willen vooral toegankelijk en laagdrempelig zijn en adviseren ook andere SUN-noodhulpbureaus om daar alert op te blijven. Toegeven dat je financiële problemen hebt, is voor veel mensen immers nog steeds een taboe. Mensen durven het vaak niet toe te geven dat ze ondersteuning nodig hebben.”
Naast het vergroten van de naamsbekendheid onder hulp- en dienstverleners en hun cliënten, benadert SUN Zoetermeer lokale ondernemers met een verzoek om bij te dragen aan het giftenbudget of om afspraken te maken over levering en installatie van goederen. “Naast het feit dat we soms via SUN Nederland donaties ontvangen voor ons giftenbudget, is het werven van lokale donaties ook een aspect in ons werk dat altijd aandacht zal blijven vragen”, benadrukt Marcel Verbeek. “De  kracht van SUN-noodhulpbureaus zit immers in het ter beschikking stellen van private gelden en goederen aan die mensen in de maatschappij die het even financieel zwaar hebben. Op die manier vormen we een echte samenleving.”