Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Noodhulp in de praktijk: SUN Leiden

Aan het woord is Ruben Postma. Ruben is tijdelijk Bureaucoördinator bij Stichting Urgente Noden Leiden.

Kun je iets vertellen over de situatie en de nood die erdoor ontstond?

Door een misverstand bij UWV, ontvangt meneer geen Ziektewetuitkering. Ondanks dat UWV het besluit terugdraait, dreigt de betaling nu te laat plaats te vinden. Met als gevolg dat alle zo zorgvuldig gemaakte betalingsregelingen zullen komen te vervallen.

De bewindvoerder doet daarom een spoedaanvraag bij SUN voor een beroep op het Sociaal Leenfonds. Hieruit kan iemand renteloos lenen als er afloscapaciteit is. Met deze lening kan de bewindvoerder ervoor zorgen dat deze toch tijdig de schuldeisers kan betalen. Wanneer UWV alsnog de Ziektewet uitkeert, wordt deze in een keer overgemaakt naar SUN, waarmee de lening in één keer is afgelost.

Hoe kwam SUN tot haar afweging?

Om te voorkomen dat problemen zich opstapelen en SUN Leiden een goede relatie en vertrouwen in de bewindvoerder heeft, gaat SUN akkoord met de aanvraag. SUN maakt, om verdere problemen voor de schuldenaar te voorkomen, nog dezelfde ochtend nog het geld over. Omdat het UWV de betaling van de uitkering alsnog zou doen en de bewindvoerder daarmee meteen de lening bij SUN zou aflossen waren er gelijk goede aflossingsafspraken te maken.

De aanvraag laat goed zien dat SUN snel kan handelen als de situatie erom vraagt en dat een goede band en onderling vertrouwen met de lokale ketenpartners ervoor zorgt dat mensen niet de dupe worden van misverstanden bij uitvoerende instituties. Dat is een sterk punt van SUN: snel en adequaat maatwerk leveren en lokaal de betrokken hulp- en dienstverleners goed kennen.