Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Noodhulp in de praktijk: SUN Krimpenerwaard

Frank Timmer

Voor oktober 2021 had Frank Timmer nog nooit gehoord van SUN. Maar dat veranderde toen hij solliciteerde naar de functie van bureaucoördinator van SUN Krimpenerwaard. Bijna twee jaar later heeft hij al vele en ook bijzondere aanvragen voorbij zien komen.

Toename aanvragen

“In augustus 2023 hebben we al meer aanvragen ontvangen dan in heel 2022!”, vertelt Frank. “De aanvragen die binnenkomen laten zien waar het in Nederland en in het bijzonder in de regio Krimpenerwaard niet helemaal goed gaat. Er komen veel aanvragen voor vergoeding van tandartskosten binnen, omdat tandartskosten alleen (deels) worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering maar niet vanuit de basisverzekering. Ook opvallend is het sterk gestegen aantal aanvragen voor supermarktbonnen (in verband met “broodnood”). Deze aanvragen komen vaak via de gemeente binnen, omdat een bijstandsaanvraag een aantal weken duurt en de hulpvragers niet zolang kunnen wachten.”

Schulden door kinderopvang

Wanneer wij Frank vragen naar een aanvraag die hem is bijgebleven, vertelt hij over een aanvraag van een gezin met een migratieachtergrond met jonge kinderen. De kinderen gingen naar de kinderopvang. De kinderopvangtoeslag was aanzienlijk lager dan de kosten van de kinderopvang, waardoor er een schuld werd opgebouwd. De kinderopvang is toen stopgezet. De moeder van het gezin volgt een opleiding en heeft daardoor ook nog een schuld bij DUO. Omdat er nu en in de nabije toekomst geen aflossingscapaciteit is, kreeg het gezin te maken met  problematische schulden. De aanvraag van een hulpverlener voor aflossing van deze schulden ging de maximale hoogte van een gift door SUN Krimpenerwaard te boven. Door middel van cofinanciering door het Pape-Fonds en SUN Krimpenerwaard kon de volledige aanvraag toch gehonoreerd worden. De moeder kan daardoor nu de zaken financieel onder controle houden, zonder last te hebben van de onbedoeld opgebouwde schulden.

SUN werkt preventief…

Een andere aanvraag die Frank aanhaalt, is die van een gezin met jonge kinderen en een kleintje op komst. Het gezin heeft geen schulden, maar heeft ook geen reserves kunnen opbouwen. Wanneer de vader plotseling zonder werk komt te zitten, neemt de moeder contact op met SUN Krimpenerwaard. Frank verwijst de moeder naar Stichting Budgethulp. Samen is er een oplossing gezocht. Er wordt een aanvraag gedaan voor bijstand en in afwachting van een toekenning heeft het SUN Krimpenerwaard  supermarktbonnen, een gift en een renteloze lening verstrekt. Zo werkt de inzet van SUN preventief, het gezin kan zonder schulden blijven.

Goed om alles te weten

Frank: “wanneer aanvragen volledig worden ingediend, de weging snel kan plaatsvinden en het probleem ook écht wordt opgelost, geeft dat een goed gevoel. Soms adviseer ik een hulpverlener om verder door te vragen bij zijn cliënten, omdat niet altijd “open kaart” wordt gespeeld. Omdat de hulpvrager een urgent probleem heeft, vergeet deze soms in alle stress om de rest van zijn/haar problemen in het verhaal mee te nemen of men schaamt zich om de waarheid te vertellen. Terwijl we juist beter kunnen ondersteunen en doorverwijzen als we het hele verhaal kennen.”

Blijvend onder de aandacht

Vragen we Frank naar een suggestie voor collega bureaucoördinatoren, dan komt hij met een praktische tip. “Het belangrijk is om presentaties te verzorgen, om meer bekendheid te geven aan SUN. Ook bij organisaties die SUN al kennen. Door een hoog personeelsverloop is een presentatie of hernieuwde kennismaking vaak nuttig. Door SUN steeds opnieuw onder de aandacht te brengen van hulp- en dienstverleners kunnen zij aanvragen doen voor een gift of renteloze lening voor inwoners met urgente noden “.

SUN: Noodzakelijk laatste redmiddel

Tenslotte komt Frank terug op de zorgen die hij in het begin al even uitte: “Als bureaucoördinator van een SUN-noodhulpbureau denk ik dat we allemaal wel zien dat het in Nederland echt niet goed gaat. SUN is in veel gevallen een laatste redmiddel, om te voorkomen dat het definitief ‘fout’ gaat met een hulpvrager. Dat maakt ons werk zo belangrijk!”