Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Noodhulp in de praktijk: SUN Goeree-Overflakkee

Op 16 mei jl. vond de officiële startbijeenkomst van SUN Goeree-Overflakkee plaats. Het was een drukbezochte bijeenkomst waar de wethouder, hulp- en dienstverleners, donateurs, ambtenaren en andere geïnteresseerden aanwezig waren. De betrokkenen zijn trots op de komst van het nieuwe SUN-noodhulpbureau naar hun eiland.

Startbijeenkomst SUN Goeree-Overflakkee
Startbijeenkomst SUN Goeree-Overflakkee

We maken kennis met Caroline de Vogel, de nieuwe bureaucoördinator van SUN Goeree-Overflakkee. Caroline is geboren en getogen in de gemeente Goeree-Overflakkee en volgt het lokale nieuws op de voet. Zij had nog nooit gehoord van SUN-noodhulp, maar was gelijk geïnteresseerd in de ontwikkelingen rondom het oprichten van het noodhulpbureau en hield deze nauwlettend in de gaten. Toen de vacature voor bureaucoördinator werd geplaatst, besloot ze te reageren. En met succes!

Streven naar rechtvaardige en menswaardige wereld

“In mijn studietijd heb ik me veel beziggehouden met (internationale) maatschappelijke vraagstukken, waaronder armoede”, vertelt Caroline. “De ongelijkheid die ik heb gezien en ervaren in ontwikkelingslanden heeft me bewust gemaakt van de grote verschillen die er bestaan, zowel mondiaal als lokaal in Nederland. Ik wil me graag inzetten voor een rechtvaardige en menswaardige wereld, waarin iemands toekomst niet van toeval afhankelijk is. Bij SUN Goeree-Overflakkee kan ik mijn bescheiden bijdrage leveren aan het realiseren van deze ambitie.”

Geen beroep op of wantrouwend tegenover de overheid

Ook in de gemeente Goeree-Overflakkee zijn er helaas een aantal huishoudens die in moeilijkheden verkeren. Vooral voor degenen die geen aanspraak (meer) kunnen maken op een voorliggende (gemeentelijke) voorziening, kan het nieuwe SUN-noodhulpbureau een verschil maken. En ook voor mensen die, bijvoorbeeld vanwege eerdere ervaringen, wantrouwend zijn naar de (lokale) overheid, kan SUN Goeree-Overflakkee op een laagdrempelige manier van betekenis zijn. Snel en zonder te veel bureaucratie.

Eerste aanvragen behandeld

“Naast het organiseren van de startbijeenkomst, zijn we bezig met het opstellen van ons beleid en de inrichting van ons bureau”, licht Caroline toe. “We hebben al enkele aanvragen in behandeling genomen. Deze betroffen situaties waarin inwoners tegen onvoorziene kosten aanliepen die ze, wegens schulden en bewindvoering, niet zelf konden dragen. Zo hebben we een gift besteed aan een reparatie als gevolg van waterschade en kon een andere inwoner de distributieriem vervangen met onze bijdrage.”

Bouwen aan goede relaties

SUN Goeree-Overflakkee hoopt met haar giften zoveel mogelijk mensen in de gemeente uit een urgente noodsituatie te bevrijden. SUN Goeree-Overflakkee wil dan ook graag bij alle betrokken hulp- en dienstverleners bekend zijn en samenwerken als sparringpartner voor overleg en advies. Bij de start heeft het noodhulpbureau het eerste giftenbudget van donateurs meegekregen via SUN Nederland. Tegelijkertijd zal het noodhulpbureau op zoek gaan naar lokale donateurs en streeft zij ernaar om mooie afspraken te kunnen maken met het bedrijfsleven. Tot slot hoopt het noodhulpbureau dat de trends en ontwikkelingen die zij signaleren via het Datadashboard Urgente Noden het gemeentelijke armoede- en minimabeleid positief kan beïnvloeden.