Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Noodhulp in de praktijk: SUN De Ronde Venen opgericht

“Iedereen zou iets moeten doen voor een ander of een bijdrage leveren aan de samenleving”, zegt Rob Janssen als kersverse voorzitter van SUN De Ronde Venen. Toen de oproep kwam om mee te werken aan de oprichting van een SUN-noodhulpbureau in gemeente De Ronde Venen, heeft hij dan ook geen moment getwijfeld. Hij heeft zich, net als vele anderen, ingezet tijdens de voorbereidings- en oprichtingsfase. Inmiddels is SUN De Ronde Venen een feit. Het noodhulpbureau werkt met twee parttime bureaucoördinatoren. Met elkaar zetten zij zich in om SUN De Ronde Venen bekendheid te geven, maar de eerste aanvragen zijn al binnen.

Belang van SUN voor mensen die op het randje balanceren

Rob Janssen heeft jarenlange ervaring in het sociaal domein. Vanuit zijn eigen bedrijf is hij actief rond de stadspas en minimavoorzieningen in meerdere gemeenten. Hij heeft daarnaast onderzoek gedaan naar onafhankelijke cliëntondersteuning en was actief in het Participatie Platform De Ronde Venen. Vanuit zijn ervaring in het sociaal domein, ziet hij dat er steeds meer mensen tussen wal en schip vallen: “Door allerlei ontwikkelingen waaronder ook Corona en de economische crisis zijn er steeds meer mensen die balanceren op het randje. Ze redden het net. Maar als er iets onverwachts gebeurt, dan zakken ze door het ijs. We zien deze groep groter worden. Het gaat ook om werkende mensen die niet in beeld zijn bij de gemeente of bekend zijn bij hulp- en dienstverleners. Psychische problemen nemen bij hen toe als gevolg van de stress om het hoofd boven water te houden. Mensen vinden het bovendien lastig om bestaande regelingen aan te vragen óf komen er net niet voor in aanmerking. Ik zie het belang van een Stichting Urgente Noden dan ook juist voor deze groep mensen. Het gaat meestal niet gelijk om hele grote bedragen. Maar is er geen ondersteuning, dan kunnen problemen snel groter worden.”

Goed gesprek leidt tot mooi bestuur

“Ik hoor overal om me heen dat het lastig is om mensen te vinden voor een bestuur. Vaak zijn het dezelfde mensen die al veel doen. Maar ieder mens kan een bijdrage leveren aan de maatschappij, is mijn motto. Iets doen voor een ander kan op een manier die bij jou past. Het kan iets kleins zijn, of iets groters. Door concreet iets te doen, zie je direct wat het voor de ander en voor jezelf betekent. Een voorbeeld: ik sprak eens twee vrienden langs de lijn op het voetbalveld. Ik opperde dat zij naar het verzorgingshuis in de gemeente konden gaan en vragen naar welke mensen geen bezoek krijgen. Drink een keer een kop thee en kijk met wie je een klik hebt. Ga vervolgens wekelijks een kop thee drinken. Deze vrienden doen dit nu nog steeds. Zo eenvoudig kan het zijn. Vanuit die overtuiging dat iedereen iets kan betekenen ben ik in gesprek gegaan om mensen bewust te maken hoe anderen leven die het financieel niet of nauwelijks redden en wat dat betekent in hun leven. Dat raakt mensen en dan zie je dat men wel bereid is iets bij te dragen. Zo zijn we tot een mooi bestuur gekomen.”

Vooral doen!

SUN De Ronde Venen is net gestart, het werkgebied betreft alle kernen in de gemeente De Ronde Venen. Het is een actief bestuur. Samen met de coördinatoren werken ze als een team om SUN De Ronde Venen neer te zetten, bekendheid te geven, funding te regelen en de ambities waar te maken. “Wij zijn na een goede voorbereiding door SUN Nederland vooral gaan ‘doen’, gewoon gestart”, aldus Rob Janssen. “Wij hebben al vier aanvragen ontvangen. Drie zijn inmiddels behandeld, waarvan er één is afgewezen en er één nog loopt. De aanvragen zijn van mensen met een fluctuerend inkomen, waarvoor het ingewikkeld is om toeslagen aan te vragen. Als er dan een grote aanslag komt, is er gelijk een probleem. We zijn net als andere noodhulpbureaus bij SUN De Ronde Venen van ‘eigen regie en verantwoordelijkheid’. We willen niet mensen onnodig aan het handje nemen, maar zien dat er omstandigheden zijn waardoor ze geen ruimte hebben en geen rust in hun hoofd. Dan kunnen we mensen een zetje geven en perspectief bieden. Zo hebben we ervoor kunnen zorgen dat iemand een hulpcoach kreeg die meekijkt naar de financiële aspecten.”

Tweeledige ambitie

“We hopen over een jaar in alle kernen van de  gemeente De Ronde Venen bekend te zijn en een goed bereik te hebben, zodat we mensen die het nodig hebben perspectief kunnen bieden. En we hopen veel ervaring op te doen vanuit de verschillende aanvragen en cases, contact met collega-noodhulpbureaus en SUN Nederland.”

Gevraagd naar de verdere ambities van SUN De Ronde Venen en wanneer het noodhulpbureau succesvol is, reageert Rob Janssen dat hij ‘succesvol’ best een moeilijk woord vindt. “We willen vooral zichtbaar zijn en laagdrempelig. We willen lokaal bekend staan, mensen concreet ondersteunen en perspectief bieden. We willen anderzijds duiding geven aan ontwikkelingen die we zien vanuit de aanvragen en over deze ervaringen het gesprek met de gemeente aangaan. Waar zien we een rode draad in aanvragen, waar zijn hiaten en welke trends zien we? Vervolgens willen we dan graag meedenken met hoe voorzieningen in de gemeente beter kunnen aansluiten op de behoefte van mensen. Op een hoger niveau willen we bijdragen aan het gesprek op landelijk niveau door onder andere deel te nemen aan het Datadashboard Urgente Noden en door casuïstiek uit te wisselen met andere noodhulpbureaus en SUN Nederland. Gezamenlijk kunnen wij met onze inzichten de vinger erop leggen waar het landelijk misgaat vanuit het systeem.”

Van links naar rechts: Heleen Croonen coördinator, Rob Janssen voorzitter, Arthur Burggraaff secretaris, Karin Schrama coördinator, John Bendermacher penningmeester van SUN De Ronde Venen en Cees Uden wethouder gemeente De Ronde Venen. Niet op de foto: Elanor Merrill algemeen bestuurslid SUN De Ronde Venen.