Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Noodhulp in de praktijk: HiBO in Breda

Hulp in Bijzondere Omstandigheden (HiBO) bestaat al sinds 18 mei 1936 in Breda en verleent ondersteuning aan inwoners met financiële problemen. HiBO wordt gevormd door acht vrijwilligers in het bestuur en twee adviseurs: één van de gemeente Breda en één van het IMW (het maatschappelijk werk in Breda). Beide adviseurs wegen eveneens de aanvragen.

HiBO gegroeid als laatste vangnet in Breda

“Onze aanvragen gaan vaak over alledaagse problemen. Problemen die (te) groot worden, omdat de oplossing niet op tijd wordt gevonden. Niet in de laatste plaats ook omdat men vaak te laat hulp zoekt”, aldus secretaris Rob Snijders. “Als HiBO door snel te reageren escalatie naar een groter probleem kan voor komen, dan beschouwen wij onszelf als succesvol in onze aanpak.”
De toegevoegde waarde van HiBO voor de Bredase gemeenschap is sinds de oprichting alleen maar toegenomen. Rob licht dit nader toe: “Van 15 à 20 aanvragen in de jaren ’60, via 100 aanvragen in de 80-tiger jaren, schommelen wij nu rond de 200 aanvragen per jaar. Van de jaarlijkse aanvragen is 80% nieuw en 20% zijn aanvragen voor cliënten van de hulpverlening die ooit al eens eerder een aanvraag bij HiBO deden.”
Vragen wij Rob naar een casus dan vertelt hij over een 39-jarige vrouw die rolstoelafhankelijk is. Door fouten in de diagnose rondom borstkanker is zij terminaal ziek geworden. Om naar het ziekenhuis te kunnen voor behandeling, is zij afhankelijk van haar bus waarin ook haar rolstoel kan worden vervoerd. Maar nu zijn de remmen van haar bus kapot gegaan en deze moeten worden gerepareerd. Kosten: € 170,-. De vrouw ontvangt een WIA-uitkering en heeft schulden opgebouwd. Een schuldhulpregeling bij de Kredietbank is aangevraagd. Maatschappelijk werk Breda heeft een aanvraag ingediend voor de reparatiekosten en omdat er sprake is van noodzaak en er geen voorliggende voorziening is, heeft HiBO de aanvraag goedgekeurd.

Straattandarts

De laatste jaren zag HiBO een toename van het aantal aanvragen dat te maken heeft met acute kies- en tandpijn bij mensen die geen geld hebben en/of geen aanvullende tandartsverzekering kunnen afsluiten, onder meer vanwege schulden. Mensen kunnen dan alleen pijnstillers slikken. Maar wat als die niet meer afdoende zijn?
“Gezien de signaalfunctie die wij hebben, zijn wij in overleg gegaan met de gemeente Breda. De gemeente kwam eind 2021 met geld voor een pilotproject. Hierdoor hebben wij in 18 maanden tijd 41 mensen van acute kiespijn kunnen verlossen”, vertelt Rob. “En van het een komt het ander: de pilot heeft ertoe geleid dat er nu een tandarts gevonden is die één dag per week mensen wil behandelen die in financiële nood zitten en acute mondzorg nodig hebben. Klik hier voor meer informatie over de Straattandarts Breda.

Benut voorliggende voorzieningen

“Bij HiBO kijken we altijd of er een begeleidingsplan is, waarmee mensen uit de problemen kunnen komen en waardoor onze gift net dat zetje kan geven naar een nieuwe toekomst. Ook checken wij of de voorliggende voorzieningen zijn benut. Dat is lang niet altijd het geval. Voor het aflossen van schulden doen we in beginsel geen bijdrage, daarvoor verwijzen wij naar de schuldhulpverlening van de gemeente Breda.”