Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Noodhulp in de praktijk: FUN Haarlem

“Inmiddels werk ik 11 jaar bij Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving (FUN Haarlem) en dit is mijn laatste half jaar”, zegt bureaucoördinator Ilma Koster. “Deze zomer ga ik met pensioen en ik kijk met groot genoegen terug op de afgelopen jaren. Ik heb veel aanvragen langs zien komen en veel variatie: van kleine aanvragen die een groot probleem oplosten tot mensen die je iedere paar jaar ziet terugkomen en die er dus helaas niet in slagen uit de financiële problemen te komen.”

Noodpotten voor kleinere giften

Alle noodhulpbureaus doen vergelijkbaar werk, maar ze leggen wel andere accenten. Zo ook FUN Haarlem. “Eén van de dingen die wij hebben ingericht zijn de zogenaamde ‘noodpotten’. FUN Haarlem betaalt aan de hulpverlenende organisaties waarmee wij samenwerken als voorschot een soort ‘kleine kas’ van waaruit de hulpverleners een contante gift van maximaal € 100 kunnen betalen zonder toestemming vooraf van FUN. Verantwoording volgt achteraf. Dat werkt heel snel en zonder bureaucratie. De kleine giften worden vooral gebruikt voor leefgeld, vervoerskosten, medicijnen of bijvoorbeeld pasfoto’s die nodig zijn voor de aanvraag van een identiteitskaart. De gemiddelde gift uit een noodpot is een kleine € 40, maar daarmee wordt een urgent probleem opgelost. Per jaar financiert FUN Haarlem op deze manier voor ruim € 10.000 aan noodpotten bij ongeveer 20 organisaties.”

Stadspas

“Net als in veel andere gemeenten bestaat in Haarlem en Zandvoort een stadspas voor minima. Wij hebben als FUN Haarlem besloten deze stadspas te accepteren als check op het besteedbare inkomen van een hulpbehoevende. Als een hulpverlener een aanvraag doet voor iemand met een stadspas, dan kan in onze aanvraagregistratie het nummer van die pas worden ingevoerd en hoeft een hulp- of dienstverlener geen andere inkomensinformatie in te vullen. Het was voor ons een kleine aanpassing in het aanvraagsysteem en ik hoor van hulp- en dienstverleners terug dat de aanvraag zo veel eenvoudiger is in te vullen.”

Ondergoed voor Oekraïners

Op de vraag aan Ilma of er een aanvraag is die haar is bijgebleven, antwoordt zij dat ze na 11 jaar werkzaam te zijn geweest voor FUN Haarlem over veel bijzondere aanvragen kan vertellen. Zo kreeg ze vorig jaar een verzoek van een coördinator bij een opvang voor Oekraïners. Ze kregen genoeg kleding gedoneerd, maar er was een tekort aan ondergoed en vooral beha’s. Eigenlijk heel begrijpelijk als je erover nadenkt. Vijftig kleine aanvragen afhandelen voor ondergoed is natuurlijk voor niemand efficiënt en dus heeft Ilma met de aanvrager en het bestuur geregeld dat FUN Haarlem in één keer een gift voor € 2.500 deed voor ondergoed voor 50 personen én voor de aankoop van fijnwasmiddel, zodat het ondergoed ook voorzichtig gewassen kan worden. “Via SUN Nederland hebben alle noodhulpbureaus in 2022 extra giftenbudget ontvangen voor de doelgroep vluchtelingen, dat kwam voor deze aanvraag zeer goed van pas!”