Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Noodhulp in de praktijk: Fonds Bijzondere Noden Enschede

“Een van de casussen die me het meest is bijgebleven van afgelopen jaar kwam via de vrouwenopvang bij ons binnen.” Aan het woord is Chantal Toren, bureauhoofd van het noodhulpbureau Fonds Bijzondere Noden Enschede (FBNE).

“Het ging om Suzanne, een vrouw van midden 30 die na jarenlange terreur van haar man was gevlucht en bezig was een leven op te bouwen zonder hem. Een belangrijk onderdeel daarvan was de aanschaf van een gehoorapparaat, aangezien zij door de vele mishandelingen zodanige schade aan haar oor had opgelopen dat ze doof was geworden aan één kant. Zij had geen eigen inkomsten en de uitkeringsaanvraag bij de gemeente ging traag vanwege het niet of nauwelijks kunnen aanleveren van bewijsstukken. Ook bij de zorgverzekeraar kreeg zij een afwijzing.”

Gift

Chantal vervolgt haar verhaal. “Wij hebben besloten de kosten voor haar te betalen. Het ging om een bedrag van ‘slechts’ € 360,-. Dit betekende voor haar dat ze zich eindelijk veiliger voelde. Want doof aan één kant betekende ook een groot gevoel van onveiligheid omdat zij daardoor situaties niet goed kon overzien en gevaar niet kon horen aankomen. Weer goed kunnen horen betekende voor haar ook dat zij een nieuwe stap kon zetten richting de toekomst, dat zij zich volwaardiger voelde en bovendien dat zij zich gezien en erkend voelde.”

Betekenis

De gift van het FBNE betekende een welkome doorbraak in een trieste situatie en het markeerkpunt voor een nieuwe toekomst. Want: medische kosten worden in Enschede niet vergoed uit de bijzondere bijstand en sparen voor deze kosten zou voor Suzanne een traject van jaren zijn geworden. “Inmiddels heeft zij zicht op eigen woonruimte en is haar uitkering toegekend. Ze gaat starten met vrijwilligerswerk en voelt zich stapje voor stapje sterker worden. We zijn blij dat we hierin een verschil hebben kunnen maken!” aldus Chantal Toren.

De in dit bericht gebruikte naam is fictief.

In Nederland zijn 26 noodhulpbureaus actief in ruim 100 gemeenten. Hulp- en dienstverleners kunnen er een aanvraag indienen voor hun cliënten met urgente noden zodat zij niet tussen wal en schip terecht komen. Met een gift voorkomen noodhulpbureaus veel persoonlijk leed, onnodige escalatie en maatschappelijke kosten, en verbeteren zij kwaliteit van leven omdat een gift werkt als vangnet of springplank voor volwassenen en kinderen met urgente noden.