Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Noodhulp in beeld

In 2020 zijn de lokale noodhulpbureaus in samenwerking met SUN Nederland gestart met het ontwikkelen van een landelijk Datadashboard Urgente Noden (DUN). Hierin ontsluiten we gezamenlijk op landelijk en lokaal niveau wat de noodhulpbureaus in het land doen op het gebied van noodhulp. Op termijn wordt de relevante informatie van andere partijen zoals vermogensfondsen en diaconieën hierin meegenomen. Ook wordt inzichtelijk gemaakt welke trends er zijn op het gebied van urgente noden. Voor dit traject is een werkgroep in het leven geroepen.

Stand van zaken

Om tot een goed en gedragen beeld te komen deed de werkgroep uitvraag onder de bureaucoördinatoren van de 26 noodhulpbureaus die in ruim 100 gemeenten actief zijn. Aan de orde kwam onder meer de vraag welke gegevens zij in de toekomst zouden kunnen aanleveren op basis van hun huidige aanvraagsystemen. De respons vanuit de noodhulpbureaus was hoog. Hierdoor had de werkgroep eind 2020 voldoende zicht op de informatie die nodig is voor het verdere ontwerp van DUN. In het eerste kwartaal van 2021 heeft de werkgroep zich gebogen over een aantal offertes en demoversies van partijen die DUN zouden kunnen bouwen, waarna door de werkgroep een keuze voor de meest passende variant is gemaakt. Medio 2021 hopen we de ruwbouw van het Dashboard Urgente Noden gereed te hebben, waarna ingebruikname volgt. We hopen de eerste resultaten in de loop van dit najaar te kunnen demonstreren.

Samenstelling werkgroep

De werkgroep DUN bestaat uit de lokale noodhulpbureaus Almere, Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Lekstroom en Zwolle aangevuld met een SUNN bestuurslid. De werkgroep betrekt met regelmaat de andere noodhulpbureaus om de ontwikkelingen terug te koppelen en te toetsen. Voorzitter van de werkgroep is Hugo Boreel, voorzitter van het noodhulpbureau FUN Haarlem.

De werkgroep heeft als projectleider Lilian van Zandbrink, voor meer inhoudelijke informatie kunt u zich tot haar wenden.