Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Noodhulp in beeld: sociale lening door SUN Lekstroom

Aan het woord is Hannie van Baren, coördinator van SUN Lekstroom. SUN Lekstroom heeft vanaf november 2020 een Sociaal Leenfonds. Dat blijkt echt een mooie aanvulling te zijn op de dienstverlening van SUN.

Kun je iets vertellen over een aanvraag die door SUN is toegekend?

Willem kende kort achter elkaar een aantal tegenslagen. Een ernstig verkeersongeluk dat leidde tot een ziekenhuis opname van zes weken en hoogstwaarschijnlijk tot blijvend niet aangeboren hersenletsel. (NAH.) Een relatie die uitging, waardoor hij in zijn eentje de huur van ruim €1.200 per maand moest gaan opbrengen. Terwijl hij een inkomen net boven minimumniveau had.
Willem belandde in de Ziektewet en was door zijn financiële reserves heen. Een chronische schuldensituatie dreigde door de hoge woonlasten.

Toen deed zich de mogelijkheid voor om, acuut, een veel goedkoper huis te huren. Dit scheelde, inclusief huurtoeslag, zo’n €750,- per maand. Daarvoor moest Willem nog wel een halve maand extra huur betalen voor zijn oude woning, de nieuwe huur vooruit betalen en een borg van € 500,- plus wat verhuiskosten. Dit geld, noch een netwerk om hem heen, had hij niet.
Willem stapte gelukkig over zijn schaamte heen en kwam met dit probleem binnen bij het Sociaal Team.

Met een sociale lening van € 1.561,-, een financieel adviestraject via schuldhulpverlening van de gemeente en een vorm van ondersteuning voor zijn NAH, kan Willem het in de toekomst heel goed redden. Er zal in twee jaar afbetaald worden of zoveel eerder als mogelijk. De hulpverlener onderbouwt de aanvraag verder met: “deze lening kan voorkomen worden dat Willem afglijdt en (diep) in de schulden belandt”.

Positief besluit

SUN besloot positief op de aanvraag voor het Sociaal Leenfonds omdat Willem een vorm van financiële begeleiding krijgt (hetgeen in de meeste gevallen een voorwaarde is bij een leentraject) en uiteindelijk ook openstond voor onze andere voorwaarde om verder afglijden te voorkomen: NAH-begeleiding om hem verder te ondersteunen in zijn dagelijks leven.

En hoe is de situatie nu?

We zijn inmiddels een half jaar verder en behalve nog veel lichamelijke klachten staat Willem financieel weer op de rails en is hij financieel weer zelfredzaam. Hij heeft begeleiding voor zijn NAH en het belangrijkste van alles: Willem ziet hij het weer zitten en heeft zelfs ook weer een vriendin. Op het moment dat Willem de lening (tegen 0% rente) heeft terugbetaald aan SUN, kunnen wij dit geld weer aan andere inwoners met urgente noden uitlenen, zo werkt een revolverend fonds.

Wat zou je je collega-noodhulpbureaus en hulp- en dienstverleners willen meegeven?

Het Sociaal Leenfonds biedt een mooie aanvullende dienstverlening die – mede door de financiële begeleiding die onderdeel van het leentraject is, ertoe bijdraagt dat mensen uit de -kleine- schulden komen en financieel zelfredzamer worden. Maak er dus vooral gebruik van!